เปิดแล้ว งานเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียงอย่างยิ่งใหญ่   


จังหวัดขอนแก่นเปิดงาน เปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียงอย่างยิ่งใหญ่
     ... วันที่ 23 มิ.ย.2560 เวลา18.30 น.ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2560

การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและบูรณาการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวิชาการในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในด้านการอนุรักษ์แหล่งทางธรณีวิทยาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเทือกเขาภูเวียง งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยวอุทยานธรณีก้าวไกล ทรัพยากรธรณีไทยยั่งยืน โดยนำการจำลองอุทยานธรณีวิทยาจาก 7 แห่งทั่วประเทศมารวมจัดนิทรรศการไว้ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  

นอกจากนั้นก็มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในเทือกเขาภูเวียง การจัดแสดงสวนไดโนเสาร์เรืองแสงที่สวยงามในพื้นที่ การแสดง การประกวดนางงามไดโนเสาร์และการวิ่งมินิมาราธอน ตามรอยเสด็จฯ...พิชิตเทือกเขาภูเวียง ก็ขอเชิญนักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษามาร่วมงานมหกรรม เปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียงได้ทั้ง 3 วัน


…………………………………………….
ชยุต  อนุสุริยา / ข่าว/ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
24 มิถุนายน 60 14:24:41
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.