จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์    (อ่าน 122)

จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
Facebook Live
5 ก.ค. 2563 - 6 ธ.ค. 2563
08:30-13:00
เว็บไซต์

"จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์”
Facebook live สด จากเสถียรธรรมสถานให้คุณแม่ตั้งครรภ์ สามี และผู้ที่วางแผนจะมีบุตร ได้ฟังธรรมะ จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กิจกรรม Work shop ภาษากายภาษาใจจากพ่อและแม่ สู่ลูกฯ และทำกิจกรรม Work shop ภาษากายภาษาใจจากพ่อและแม่ สู่ลูก และกิจกรรมศิลปะกับลมหายใจแห่งสติด้วยการทำขอขวัญให้เจ้าตัวน้อย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
จัดโดยเสถียรธรรมสถาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นและโรงแรมโฆษะ


อีเวนต์ขอนแก่น
KKL Job

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS