กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-จนท.รัฐ เฮ! ครม.อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน   


เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ครม.อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ 7 เดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล จนท.รัฐ รวมระยะเวลา 7 เดือน จำนวนกว่า 2.9 แสนคน วงเงิน 699 ล้านบาท

วันนี้ (23 มิ.ย.) ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการประชุม ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนรวมระยะเวลา 7 เดือน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน ตำบล

โดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS