สนามบินขอนแก่น พร้อมรับนักท่องเที่ยวเทศกาลเข้าพรรษาแบบNEW NORMAL   


สนามบินขอนแก่น พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษา แบบ New Normal ด้วยการคุมเข้มตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ขณะที่สายการบินเปิดให้บริการครบทุกสายการบิน  วันละ 15 เที่ยวบิน เชื่อมขอนแก่น สู่ทุกภูมิภาค ทั่วไทย

 

    เมื่อเวลา 11.30 น. วันที 3 ก.ค.2563 ที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของสายการบิน และมาตรการด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ตามระเบียบที่กรมท่าอากาศยานกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ด้วยสายการบินพาณิชย์ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทางที่เดินทางด้วยสายการบิน ทั้งขาเข้าและขาออก ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด
 


    ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ทุกคนที่เข้ามาภายในท่าอากาศยาน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ที่ติดตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าและออกทุกจุด ทั้งในส่วนของผู้โดยสาร หรือผู้ที่มาส่ง ทุกคนจะต้องลงทะเบียนตามระเบียบที่ท่าอากาศยานกำหนด ขณะที่ตรวจตรวจคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภุมิ นั้นขณะนี้ได้มีการขยายประตูเข้าและออกของสนามบินเป็น 5 จุด คืออาคารผู้โดยสารขาออก 2 จุด และอาคารผู้โดยสารขาเข้า 3 จุดทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างๆ ขณะที่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั้นมีการติดตั้งอยู่โดยทั่วทั้งบริเวณอาคารผู้โดยสารไปจนถึงประตูขึ้นเครื่องบิน

     “เมื่อผู้โดยสารผ่านการตรวจสอบเอกสารและเข้าไปในอาคารที่พักผู้โดยสารด้านในแล้ว ก่อนขึ้นเครื่องบิน ทางสายการบินจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำอีกครั้ง เพื่อความปอดภัย เช่นเดียวกันผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบิน มีการติดตั้งเครื่องสัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมแสกน เพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง รวมทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบคิวอาร์โค้ดไทยชนะและกาลงทะเบียนในส่วนของกรมท่าอากาศยาน เพื่อที่จะบันทึกรายละเอียดข้อมูลการเดินทางหากมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทุกมาตรการที่สนามบินกำหนดจะยังคงเข้มข้นและเข้มงวดต่อไปรงรับจำนวนผู้โดยสารที่กลับมาใช้บริการสายการบินกันอย่างต่อเนื่องแล้ว ซึ่งขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ 1,500 คน”
 
    ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่อนคลายลงและรัฐบาลได้ผ่อนปรนเข้าสู่ระยะที่ 5 ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ทำให้ตารางการบินและเส้นทางการบินของสนามบินขอนแก่น นั้นได้รับการตอบรับจากสายการบินพาณิชย์ที่กลับมาให้บริการครบทุกสายการบิน คือไทยแอร์เอเชีย, ไทยสมายล์, นกแอร์,และไทยไลออนแอร์ และ โดยมีเพิ่มเติมเข้ามาในการเปิดให้บริการเพิ่มคือไทยเวียตเจ็ต ซึ่งจะทำให้สนามบินขอนแก่น มีเที่ยวบินกลับมาให้บริการหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงรวมทั้งสิ้นขณะนี้ 15 เที่ยวบินต่อวัน หากนับรวมแบบไปและกลับ จะอยู่ที่ 30 เที่ยวบินต่อวัน จากเดิมในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 เที่ยวบินต่อวัน อย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดยาว ในเดือน ก.ค.ที่จะมี 2 ช่วง สนามบินมีความพร้อมในการให้บริการทั้งในส่วนของผู้โดยสารและสายการบิน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการให้บริการแบบ New Normal ตามระเบียบที่กรมท่าอากาศยาน และรัฐบาลได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดในภาพรวมทั้งหมดเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS