บุคลากร รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคประชาชน ขอ 2 ข้อ   


บุคลากร รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคประชาชน ขอต่อสู้เพื่อความถูกต้องและธรรมาภิบาลติดป้ายรณรงค์ "คืนคนดีให้รพ..ขอนแก่น" ขอให้ นพ.ชาญชัยกลับเป็น มาเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น ระหว่างที่มีกระบวนการสอบสวน

    สืบเนื่องจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ไปประจำสำนักงานปลัดฯ และให้ นพ.เกรียงศักดิ์  วัชระนุกูลเกียรติ  ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี มารักษาการแทน พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี นพ.ชาญชัยถูกร้องเรียนว่ารับเงินจากบริษัทยา 5% เข้ากองทุน รพ.ขอนแก่น ขณะที่บุคลากร รพ.ขอนแก่น  ออกมาประท้วงขอความเป็นธรรมอ้างการโยกย้ายครั้งนี้ขาดธรรมาภิบาล  ตามข่าวที่เสนอไปแล้ว  

    ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ก.ค. ผู้สื่อข่าว รายงานว่า  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนร่วมกันเข้ารับฟังข้อชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ และร่วมทำประชาพิจารณ์ ในการวางแนวทางการกำกับ ติดตาม การใช้เงินในกองทุนต่างๆ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    จากกรณีมีคำสั่งโยกย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ที่ไม่มีความเป็นธรรม รวมทั้งกรณีที่มีข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ เรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ รพ.ขอนแก่น ให้กับบุคคล/ชมรม ในช่วงปี 2551-2557 โดยมีภาคประชาชน ร่วมพบปะกับบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ประชาชนคนขอนแก่นจะร่วมต่อสู้เพื่อความถูกต้องและธรรมาภิบาลร่วมกับบุคลากร รพ.ขอนแก่น  นอกจากนี้ ยังร่วมเป็นสักขีพยานกับภาคประชาชน ในการติดป้ายรณรงค์ "คืนคนดีให้รพ..ขอนแก่น" บริเวณสะพานลอยด้านหน้ารพ.อีกด้วย

    พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ และตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ รพ.ขอนแก่น   กล่าวว่า   ที่ผ่านมาองค์กรแพทย์ฯ เรียกร้องต่อผู้มีอำนาจในกระทรวงสาธารณสุข  ใน 2 ประเด็นคือ  ขอเรียกร้องตั้งกรรมการสอบสวน ที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการโยกย้าย เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย  ซึ่งข้อเสนอนี้ทางกระทรวงได้ดำเนินการแล้ว เหลือเพียงการขอความเป็นธรรมในการย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรขัยกุล กลับมาทำงานที่ รพ.ขอนแก่น  เพื่อให้ท่านได้กลับมาทำหน้าที่ตามเดิม  ในระหว่างที่กระบวนการสอบสวน
 
    การโยกย้ายครั้งนี้ไม่ชอบธรรมตั้งแต่แรกแล้ว  จากข้อกล่าวหาว่าข่มขู่พยาน และขัดขวางกระบวนการสอบสวน  ซึ่งหากข้อกล่าวหานี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริง ควรย้าย นพ.ชาญชัย กลับมาทำงานเหมือนเดิม  เพราะผู้ที่เข้ากระบวนการสอบสวนนั้น โดยขั้นตอนตามกฎหมายนั้น  ต้องใช้เวลาถึง 180 วัน  ซึ่ง โรงพยาบาลจะไม่มีผู้บริหารถึง 6 เดือนนั้น  กังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่ต้องให้ผู้บริหารสูงสุดตัดสินใจ  อาจจะต้องชะลอไป  สำหรับ นพ.ชาญชัยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่เริ่ม กลับต้องไปแขวนอยู่ถึง 6 เดือน และอาจจะถึง 1 ปี ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวขอนแก่นเสียโอกาส     


 
    นอกจากนี้ข้อกล่าวหาต่อ นพ.ชาญชัย จนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ใดให้ความกระจ่าง  ทั้งเหตุผลการโยกย้าย     ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน   โดยเฉพาะการเดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระบุว่าขอเวลา 7 วัน  ซึ่งครบกำหนดแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนกลับมา   ซึ่งต้องมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
 
    “สำหรับการเคลื่อนไหวในวันนี้นั้น ทางองค์กรแพทย์ฯมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดกิจกรรมวันนี้ถือเป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ขององค์กรแพทย์  ต้องกลับมาดูแล สนใจเรื่องการบริหารโรงพยาบาล ในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านจะมีมาตรการ  มีส่วนช่วยในการเฝ้าติดตามการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล  เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอย่างที่เกิดในวันนี้”พญ.กนกวรรณ  กล่าว.

ก่อสิทธิ์   กองโฉม / รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS