วัดดังขอนแก่น พร้อมรับพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาแบบ New Normal   


วัดดังขอนแก่น พร้อมรับพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาแบบ New Normal ตั้งจุดตรวจคัดกรอง-จัดพื้นที่กราบพระบรมสารีริกธาตุ และถวายผ้าไตร-สังฆทาน แบบมีระยะห่าง อย่างเข้มงวด 

            เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ยังคงมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทยอยกันเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมากันแบครอบครัวและคู่รัก เนื่องจากต้องการทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และเลือกที่มาทำบุญวันนี้เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวจะพากันเดินทางไปท่องเที่ยวกับกับครอบครัว ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่และทางวัดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้ามาภายในพระมหาธาตุทุกคนและมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด

            ขณะที่การจัดพื้นที่ในการทำบุญ ทางวัดได้จัดแยกเป็นสัดส่วน ทั้งในส่วนของการกราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุ จุดถวายสังฆทานและผ้าไตร จุดทำบุญวันเกิด ที่ทั้งหมดได้มีการกำหนดสัดส่วนและกำหนดระยะห่างตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด

            นายคมสันต์  จิระสถิตย์ ชาว จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ครอบครัวได้มาทำบุญร่วมกันในวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงจำวนคนที่มากที่ล้วนต่างต้องการมาทำบุญ โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปที่เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ครอบครัวจึงตัดสินใจ มาถวายสังฆทานที่วัดเพื่อลดความแออัด ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดด้วย

            “จากสถานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครอบครัวทุกคนหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งขณะนี้ขอนแก่นผ่อนปรนเข้าสู่ระยะที่ 5 จึงพาครอบครัวมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและขอพรให้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นได้หายไปและให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และเมื่อทำบุญร่วมกันกับครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงกำหนดแผนการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบ New Normal ซึ่งแมะจะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ไม่ไกลนัก แต่ก็จะเป็นการกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจให้กับผู้ปรำกอบการและครอบครัวยังคงวางแผนที่จะลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเพื่อพาครอบครัวไปท่องเที่ยวหลังจากที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวจากถานการณ์ที่เกิดขึ้นโยวางแผนไว้ในช่วงปิดภาคเรียนที่ครอบครัวจะพากันไปเที่ยวทะเล”

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้วัดหลายแห่งในเขต จ.ขอนแก่น ต่างเริ่มจัดเตรียมสถานที่ โดยเฉพาะกับการประกอบพิธีเยนเทียนและศาสนกิจต่างๆที่จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากวัดจะเพิ่มความเข้มงวดตรวจคัดกรองประชาชนที่จะมาร่วมทำบุญแล้วยังคงมีการเว้นระยะห่าง มีการจัดชุดสังฆทานไว้ให้บริการ การร่วมทำบุญผ่านระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อลดการสัมผัส รวมไปถึงมาตรฐานความสะอาดของห้องน้ำจุดพักคอยและพื้นผิวสัมผัสทุกจุดที่มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันทุกชั่วโมงอีกด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS