นร.-นศ. ขอนแก่นยังปักหลักชุมนุมต่อเนื่อง (มีคลิป)   


นักเรียน นักศึกษายังคงปักหลักชุมนุมภายในศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำทั้งหมดโดยเร็ว พร้อมขึ้นเวทีปราศรัยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน พร้อมประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เข้าสลายการชุมนุม

    เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 17 ต.ค.2563 บรรยากาศการจัดแฟลชม็อบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของกลุ่มนักศึกษา นักเรียน และประชาชน ยังคงปักหลักชุมนุมตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยยังคงมีกิจกรรมขึ้นเวทีปราศรัยแสดงออกทางการเมือง เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เข้าสลายการชุมนุมต่อผู้ชุมนุม ซึ่งทั้งแกนนำ นักเรียน นักศึกษา ได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นบนเวทีปราศรัยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่งมองว่ารัฐบาลบริหารประเทศได้ล้มเหลว และไม่เป็นประชาธิปไตย มีการคุกคามประชาชนที่แสดงออกทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งสลับกับการเล่นดนตรีเพื่อให้ผู้ชุมนุมผ่อนคลายโดยการร่วมกันเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือประกอบจังหวะเพลงสลับกับการชู 3 นิ้วเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

    นายชัชวาล  อภิรักษ์มั่นคง แกนนำแนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย หรือ นปป. กล่าวว่า การชุมนุมของนักศึกษาและพลังของประชาชนอันบริสุทธิ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการพร้อมใจกันรวมตัวของทุกคนที่มีจิตใจเดียวกันที่รับไม่ได้กับการสลายการชุมนุม และการจับกุมตัวแกนนำ เพราะการชุมนุมทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ และที่ขอนแก่น แบบที่ทำคู่ขนานนั้นเราชุมนุมกันอย่างสันติวิธิปราศจากอาวุธ แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ชุมนุมทั่วทั้งประเทศที่กำลังชุมนุมกันแบบคู่ขนานนั้นรับไม่ได้และต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และส่งกำลังใจให้กับผู้ชุมนุมที่กรุงเทพฯ ให้ต่อสู้กันอย่างถูกต้อง และสันติวิธีแบบนี้ต่อไป

    “เราชุมนุม กันที่ มข. 2 วันติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่าพลังอันบริสุทธิ์ของนักเรียน นักศึกษานั้นทนไม่ได้และไม่ยอมกับการกระทำของอำนาจรัฐจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม รวมทั้งการจับกุมแกนนำ ทั้งยังคงมีมาตรการสกัดกั้นในรูปแบบต่างๆมาโดยตลอดแม้กระทั่งแกนนำในระดับพื้นที่ที่วันนี้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและไปหาถึงบ้าน ดังนั้นในการชุมนุมนั้นทุกกลุ่มที่แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและมีหัวใจที่ตรงกันมากมายหลายกลุ่ม ทุกคนพร้อมใจกันและร่วมจัดการชุมนุมแบบเปลี่ยนแปลงสถานที่อย่างนี้ต่อไปโดยในวันพรุ่งนี้ (18 ต.ค.) จะจัดการชุมนุมขึ้นอีกครั้ง ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น”เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS