ธนาคารกรุงศรีฯ ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

    จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งปัจจุบันกระจายไปในวงกว้างแล้ว 59 จังหวัดส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมีกลุ่มผู้ติดเชื้อกระจายไปในทุกสาขาอาชีพ ในส่วนของธนาคารต่างๆก็พบผู้ติดเชื้อหลายราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก็พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน

    ดังนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำประกาศอย่างเป็นทางการถึงสถานการณ์แพร่ระบาดและการเปิด/ปิดสาขาต่างๆในเว็บไซต์และสื่อต่างๆของธนาคาร โดยล่าสุด ได้ประกาศลงวันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีประกาศต่างๆ ดังนี้

 • ประกาสาขาสำนักงานใหญ่ พระราม 3
 • ประกาศปิดสาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา
 • ประกาศปิดสาขาสุขุมวิท 50 
 • ประกาศปิดสาขาพาราไดซ์ พาร์ค 
 • ประกาศปิดสาขาซีคอน สแควร์ 
 • ประกาศปิดสาขาโรบินสัน ลาดกระบัง 
 • ประกาศปิดสาขาสตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ ระยอง 
 • ประกาศปิดสาขาแกลง 
 • ประกาศปิดสาขาแม่สอด 
 • ประกาศปิดสาขาถนนช้างคลาน 
 • ประกาศปิดสาขาแม่โจ้ 
 • ประกาศปิดสาขาเซ็นทรัล ชลบุรี 
 • ประกาศปิดสาขาบางปะอิน

คลิกอ่านและดาวน์โหลดประกาศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แจ้งด้วยว่า โดยระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง หรือใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Krungsri Online (KOL) และ Krungsri Mobile App (KMA) ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

    กรุงศรีขอเน้นย้ำว่าธนาคารมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ

    อย่างไรก็ดี สำหรับกระแสข่าวว่าพบพนักงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น ติดเชื้อนั้น ไม่พบในประกาศของธนาคารฯ เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS