ขอนแก่นหนาวมาก!! มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชน 3 อำเภอ (มีคลิป)   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ม.ค. 64 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวนอำเภอละ 200 ผืน และกำชับให้ประชาชนได้ระมัดระวังดูแลสุขภาพในฤดูหนาว ระวังอัคคีภัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สืบเนื่องจาก จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

โดยพื้นที่อำเภอชนบท มีทั้งหมด 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน ประชากร 47,949 คน 14,819 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่ แล้วพบว่า มีความต้องการและขาดแคลนผ้าห่มหนาว จำนวน 200 ผืน อำเภอมัญจาคีรี มีทั้งหมด 8 ตำบล 118  หมู่บ้าน ประชากร 70,480 คน 23,304 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่า มีความต้องการและขาดแคลนผ้าห่มหนาว จำนวน 200 ผืน และอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีทั้งหมด 4 ตำบล 40  หมู่บ้าน ประชากร 25,269 คน 7,947 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเข่ชื่อภูผาแดงเป็นแนวยาว มีแม่น้ำชีไหลผ่าน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่า มีความต้องการและขาดแคลนผ้าห่มหนาว จำนวน 200 ผืน

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวอำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว อย่างหาที่สุดมิได้เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS