ผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจเยี่ยมด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย   


    เมื่อเวลา  13.30 น. วันที่ 13 ม.ค.2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น นำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 พื้นที่ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่เดิมมีการตั้งด่านตรวจจำนวน 3 จุด  ในถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพและถนนมะลิวรรณ  ที่ อ.พล อ.เขาสวนกวาง และอ.ชุมแพ แต่ภายหลังจากมีการแพร่ระบาดและมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามไทม์ไลน์ที่ปรากฏ นั้น  จังหวัดขอนแก่น จึงได้มีการปรับแผนเพื่อความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งจุดตรวจเพิ่มขึ้นจำนวน 2 จุด ที่อำเภอแวงใหญ่ และ อำเภอโคกโพธิ์ไชย 

    จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ซึ่งได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและอุทิศตนด้วยความเสียสละในการปฏิบัติงาน ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืน ซึ่งที่จุดตรวจอำเภอโคกโพธิ์ไชย พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เสียสละเวลาปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจองวรัสโควิด- 19 ในพื้นที่

    ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่นมีผู้ป่วยที่แสดงตนและเข้ารับการรักษา จำนวน 6 คน ขณะนี้รักษาหายแล้ว จำนวน 3 คน และอีก 3 คน ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเต็มที่ สำหรับสภาพการทั่วไปการรายงานตัวของผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัด ที่มีการแพร่ระบาดสูงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กว่าสองหมื่นคน  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันทำให้จังหวัดขอนแก่น ประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยสิ่งที่ต้องพึงตระหนักไว้ตลอดเวลาคือ การสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล งด หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของสาธารณะ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค- 19 ลดลง ด้วยความร่วมมือของชาวจังหวัดขอนแก่นและคนไทยทั่วทั้ง

  ก่อสิทธิ์   กองโฉม   /   บังอร    กองโฉม    / รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS