สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย : คนพันธุ์ ช แกร่ง กล้า ต่าง   


“เส้นทางการขนส่งความสำเร็จนั้นไม่ได้ปลูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อสร้างเม็ดเงินเท่านั้น แต่เราควรตระหนักในการกระทำทุกแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ เพราะคนเราในทุกวันนี้ทำธุรกิจมุ่งสร้างแต่ผลกำไรจนหลงลืมนึกถึงเพื่อนมนุษย์หรือสังคม ฉะนั้นเราต้องคำนึงและให้ความสำคัญอย่างมากในทุกมิติ ต้องดำเนินธุรกิจแบบไม่เบียดเบียนใคร ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร รวมทั้งแตกกิ่งก้านสาขาไปยังระดับเยาวชน ที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ด้วยการเสียสละบางอย่างเพื่อรักษาสมดุลไว้ และนี่คือกระบวนการคิดที่เป็นดั่งเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนบนกรอบพื้นฐานของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”          สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ฉายภาพถึงเส้นทางชีวิตอย่างน่าสนใจว่า หลังจากจบการศึกษาระดับอนุปริญญา ด้านวิศวกรรมยานยนต์ จาก Yomiuri Rikosem College และด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซันโน ประเทศญี่ปุ่น ตนได้กลับมารับช่วงต่อของการสานต่อธุรกิจครอบครัวจากคุณพ่อ “ชอ ทวีแสงสกุลไทย” ผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัดขอนแก่นและเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี พ.ศ.2511

          ด้วยองค์ความรู้ผสมผสานกับความตั้งใจและแน่วแน่ในการสานต่อธุรกิจทำให้ ช ทวี ในวันนี้ก้าวสู่การผู้นำในด้านส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศไทย มีสำนักงานให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค อาทิ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร และศูนย์ซ่อมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวเรือใหญ่ของ ช.ทวี เผยต่ออีกว่า “หน่วยธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยเริ่มจาก 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ รถบรรทุกมาตรฐาน รถกึ่งพ่วง รถพ่วง 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษ ประกอบด้วย รถบรรทุกมาตรฐาน รถกึ่งพ่วง รถปฏิบัติการภาคพื้นดิน รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน งานระบบราง และกลุ่มสุดท้าย 3.กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมในงานบริหารวิศวกรรม รวมทั้งงานบริการต่างๆ เช่น ศูนย์ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถเพื่อการขนส่ง”บริหารโครงการ SMART BUS ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          “เรามุ่งเน้นการปลูกฝัง เพราะเราจะได้รากแก้วที่แข็งแรง”คุณสุรเดช เล่าต่ออีกว่า ช ทวี สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนเป็นคน “แกร่ง กล้า ต่าง” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์“คนพันธุ์ ช.”โดยความหมายของแต่ละคำนั้นมีนัยยะที่สำคัญในการตระหนักคิดและหล่อหล่อมทุกคนให้มีทัศนคติที่ดี อาทิ “แกร่ง” คือ ความมุ่งมั่น อดทน ทุ่มเทและไม่ย่อท้อของทุกคนในการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อผลักดันและพัฒนาองค์กรให้ขึ้นมาสู่ระดับแนวหน้าของประเทศ

          “กล้า” คือ การทำในสิ่งที่ยากและเหนื่อย ซึ่งดูเหมือนจะไม่คุ้มค่า แต่ภาพที่เห็นเด่นชัดคือเกิดการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่เราเริ่มทำมากกว่า 2 ทศวรรษ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ ตกผลึกเป็นผลงานที่สำคัญของหน่วยงานในการขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับอุตสาหกรรมขนส่งไทยให้พร้อมต่อการแข่งขันในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่การันตีสำหรับการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งด้านพัฒนาคือ การได้รับรางวัล”Total Innovation Management (TIM)” หรือรางวัล “สุดยอดองค์กรนวัตกรรม” ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2559 และสุดท้ายกับ “ต่าง”คือ วิธีคิดแบบ Can Do Attitudeที่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าและไม่ปล่อยให้คำว่าเป็นไปไม่ได้มาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตัวเอง

          นอกจากการพัฒนางานด้านธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ช ทวี มุ่งสร้างและใส่ใจในการดูแลและตอบแทนสังคมในหลากหลายด้าน โดยเราตีกรอบในการสร้างความยั่งยืนบนพื้นฐานของ Triple Bottom Line หรือการสร้างความสมดุลระหว่าง 3 ปัจจัยหลัก อันประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่นในมิติของเศรษฐกิจ ช ทวี พร้อมพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านของหน่วยธุรกิจที่มีอยู่ด้วยการนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้มาขับเคลื่อน ด้านสังคมเรามุ่งสร้างและปลูกฝังโครงการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ขอนแก่นโมเดล โดยเริ่มตั้งแต่เยาวชน อาทิ ในด้านกีฬา การศึกษา และมิติสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อม เรายังเน้นย้ำในเรื่องการคิดค้นสิ่งเป็นประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ผ่านการบูรณาการกับภาคการศึกษา อาทิ รถพลังงานไฟฟ้า สถานีเติมพลังงานไฟฟ้าหรือชาร์จจิ้งสเตชั่น เป็นต้น

          อย่างไรก็ดีอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญของชีวิต คือกระบวนการคิดในการดำเนินชีวิตด้วยหลัก “ธรรมมาภิบาล”คุณสุรเดชเชื่อเสมอว่า คุณธรรมนั้นไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยเพียงคำพูดหรือคำบอกกล่าวแต่จำเป็นต้องได้รับการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ศึกษาวัฒนธรรมและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าถึง “สัจธรรมของโลกมนุษย์” ไม่เพียงเท่านั้นเราต้องรู้จักการให้ “โอกาส” ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขีดความสามารถของชาวไทยด้วยกัน

          ภายใต้แนวคิด แกร่ง กล้า ต่าง ผสมผสานกับการพัฒนาหน่วยงานด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ผนวกไปกับการตระหนักถึงการตอบแทนสังคมในทุกมิติเพื่อสร้างความยั่งยืน ซึ่งนี่คือเส้นทางการขนส่งความสำเร็จของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

ฐานเศรษฐกิจ
15 มกราคม 60 17:12:18
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.