ผอ.รพ.ศูนย์ฯแจงไม่พบผู้ป่วยวัณโรค ในผู้ต้องขังเรือนจำขอนแก่น   


       สืบเนื่องจากมีการนำเสนอข่าวผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำกลางขอนแก่น และ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ปี 2560 ที่มีการระบุว่า พบผู้ป่วยมีอัตราเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 11 โดยพบเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเป็นผู้ป่วยใหม่ร้อยละ 6 จนทาง รพ.ขอนแก่น ต้องมีการเร่งตรวจผู้ต้องขังคัดกรองวัณโรค เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดนั้น

       ในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า รพ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการคัดกรองค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังในเรือนจำกลางขอนแก่น และ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ปี 2560 ที่ เรือนจำกลางขอนแก่น โดยมี นายวีรชัย เพ็ชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้ช่วย ผอ.ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รพ.ขอนแก่น และตนได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์วัณโรคและทิศทางการดูแล       นพ.ชาญชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการคัดกรองค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังในเรือนจำกลางขอนแก่นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังให้ครอบคลุม ให้ผู้ป่วยเข้าสู้การรักษาได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นในเรือนจำ โดยกิจกรรมในการคัดกรอง ประกอบด้วย 1.การใช้สัมภาษณ์ จำนวนทั้งหมด 4,777 คน 2.เก็บเสมหะส่งตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่ผลจาการทำสัมภาษณ์ จำนวน 616 คน 3.ถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอด และ 4.การตรวจเสมหะชนิดพิเศษ อย่างไรก็ดี ยังไม่พบผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น และ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ตามที่สื่อได้เสนอข่าวไปตอนต้น ส่วนผลที่สื่อรายงานไปนั้นเป็นในภาพรวมระดับประเทศ ดังนั้น จึงขอชี้แจงว่าข่าวที่นำเสนอไปนั้นเกิดความคลาดเคลื่อน.

ขอขอบคุณภาพและข่าว
17 กุมภาพันธ์ 60 11:25:34
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.