เกษตรกรขอนแก่น ปลดหนี้-สร้างฐานะมั่นคง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่   


     ที่ดินราว 20 ไร่ เต็มไปด้วยกิจกรรมทางการเกษตร เป็นของนายถาวร สรรสมบัติ อดีตผู้ใหญ่บ้านคำปลาหลาย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ผู้ใหญ่ถาวรเคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวเหมือนเกษตรกรทั่วไป แต่เพราะเห็นว่าได้เงินเพียงปีละครั้ง ไม่ทันหนี้สินที่พอกพูนขึ้นทุกวัน หลังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พาไปอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2537 จึงกลับมาจัดการพื้นที่ในอัตราส่วน 30:30:30:10 เพื่อขุดบ่อน้ำ แบ่งพื้นที่ปลูกข้าว ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผัก ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ต่างๆ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างเกษตรอำเภอมาให้คำปรึกษา ขณะที่กรมพัฒนาที่ดินให้เงินสมทบการขุดบ่อน้ำ ไม่นานก็เห็นผลเป็นรูปธรรม เพราะมีเงินเข้าครัวเรือนทุกวันจนสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้สำเร็จ จากเดิมรอเงินจากพืชเชิงเดียวเพียงปีละครั้ง     การเลี้ยงกบในบ่อดินสร้างเม็ดเงินให้ผู้ใหญ่ถาวรมากที่สุด แม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งไม่สามารถเพาะพันธุ์กบได้ แต่ก็จำหน่ายพ่อแม่พันธุ์เป็นระยะ ขณะที่กิจกรรมอื่นๆ ทั้งการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา และพืชผักต่างๆ สร้างเม็ดเงินราว 10,000-30,000 บาทต่อเดือน ส่วนช่วงหน้าฝนที่มีกิจกรรมครบถ้วนตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม เป็นช่วง 6 เดือนที่ทำเงินเฉลี่ยนับแสนบาทต่อเดือน ความสำเร็จของผู้ใหญ่ถาวร ได้รับการขยายผลไปสู่ลูกบ้าน จนไม่ต้องอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น

     ผู้ใหญ่ถาวรได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีบทบาทสำคัญในการพลิกฟื้นหมู่บ้านที่เคยยากจนที่สุดในอำเภอ สู่การเป็นหมู่บ้านอยู่ดีกินดีในอันดับต้นๆ

ขอขอบคุณภาพและข่าว

สำนักข่าวไทย
20 มีนาคม 60 11:45:59
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.