ลงเสาเอก สร้างบ้านพักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงเสาเอก สร้างบ้านพักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่


 
      วันที่ 20 มีนาคม 2560 เมื่อเวลา 10.39 น. นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีลงเสาเอก เพื่อสร้างบ้านพัก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ โดยในพิธี ได้ร่วมกันประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อขออนุญาตจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ตามหลักความเชื่อของศาสนาพุทธ 


 
     พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำโห่ไชยโยเอาฤกษ์ เอาชัย ในการยกเสาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย สำหรับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหลังเดิม มีสภาพที่ทรุดโทรมลงไปมากแล้ว จังหวัดขอนแก่นจึงได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างหลังใหม่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเหนือสระน้ำภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นโดยทางกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบก่อสร้างเป็นเงิน 13 ล้านกว่าบาท เพื่อทำการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงอาคารส่วนควบโรงครัว อาคารจอดรถ เพื่อไว้เป็นที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัด และต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่อไป
20 มีนาคม 60 13:33:50
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.