ขอนแก่นติดตั้งกล้องเพิ่มที่ทางแยกสำคัญ จับผู้กระทำผิดจราจร   


#ประกาศ แจ้งให้ทราบ
เนื่องด้วย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ประชาคมเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ได้จัดติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจจับไฟแดง 3 จุด ดังนี้
 # บริเวณทางแยกเจ้าพ่อมอดินแดง
# บริเวณทางแยกเซ็ลทรัล
# บริเวณทางแยกเจริญศรีมอเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การตรวจจับการย้อนศร และการตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งจะมีการตรวจจับและปรับจริงด้วยกล้องวงจรปิดอัตโนมัติ 

 
ดังนั้น เพื่อสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนจ.ขอนแก่น ทำความเข้าใจ ดังกล่าว
หากมีการกระทำผิดกฎสัญญาณไฟ จราจร ขับย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัยบริเวณทางแยกทั้ง3 จุด ตพรวจจะทำการส่งใบสั่งไปที่บ้านให้มาจ่ายค่าปรับ
 
***เริ่ม จับจริงวันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป***
20 มีนาคม 60 19:17:40
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.