พรุ่งนี้ทดลองเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดจุดตัดรถไฟขอนแก่นงบ411.6ล้าน    
บ่ายโมง วันที่ 19 มิ.ย. ทางหลวงชนบทเตรียมทดลองเปิดใช้อุโมงค์ลอดจุดตัดรถไฟขอนแก่น  งบ411.6ล้าน
 
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก. 1027 บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เป็นผู้ดำเนินการ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ ตามนโยบาลของรัฐบาล ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้
 
กรมทางหลวงชนบทจึงเสนอของบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟบน ถนนโครงข่าย ขก. 1027 ช่วงแยกถนนมิตรภาพ ( ทางหลวงหมายเลข 2 ) บ.โคกท่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งในแผนปรับปรุงที่จะก่อสร้างจุดตัดผ่านทางรถไฟเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของอุโมงค์ลอดทางรถไฟ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นลดปัญหาอุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ ลดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและโครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่ง ประเทศไทยในอนาคตได้ลักษณะงานอุโมงค์ เป็นอุโมงค์ขนาด 2 ช่องจราจรมีแผงกั้นคอนกรีตแบ่งช่องจราจร ความยาว 810 ม. ความกว้างอุโมงค์ 11.0 ม. ผิวจราจรรวมไหล่ทางกว้างช่องละ 4.30 ม. ทางเท้ากว้างข้างละ 0.90 ม. ความสูงอุโมงค์ 5.50 ม. ลักษณะงานถนนเชื่อมอุโมงค์ : ถนนเชื่อมต่ออุโมงค์กับถนนเดิมเป็นถนน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 ม. และมีช่องจราจรสำหรับกลับรถบริเวณหลังคาอุโมงค์ทั้ง 2 ฝั่ง รวมความยาวถนนทั้งส่วนนอกอุโมงค์และในอุโมงค์ 2,125 เมตร
 
งานประกอบอื่นๆ งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอุโมงค์ 4 เครื่อง พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้าสำรอง งานระบบดับเพลิงในอุโมงค์ งานไฟฟ้าแสงสว่างตลอดช่วงอุโมงค์
 
โครงการดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นโครงการกิโลเมตรที่ 0+575 พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก โดยบริเวณใกล้กับจุดเริ่มต้นโครงการประมาณกิโลเมตรที่ 0+602 จัดทำเป็นทางกลับรถ ช่วงต้นโครงการมีลักษณะถนนเป็น 2 ช่องจราจร ก่อนเริ่มขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นทางระดับดิน 2 ช่องจราจร และทางในอุโมงค์ลอดทางรถไฟ 2 ช่องจราจร ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 1+280 อุโมงค์ทางลอดช่วงแรกประมาณกิโลเมตรที่ 1+380 เป็นลักษณะของกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กไปถึงประมาณกิโลเมตรที่ 1+700 และเปลี่ยนเป็นรูปแบบโครงสร้างผนังพืด โดยด้านบนเป็นเกาะกลางสำหรับกลับรถและก่อสร้างอาคารควบคุม ซึ่งเป็นช่วงปิดถึงประมาณกิโลเมตรที่ 1+860 ก่อนก่อสร้างในรูปแบบกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กไปจนถึงช่วงกิโลเมตรที่ 2+190 รวมเป็น 2 ช่องจราจร ในช่วงกิโลเมตรที่ 2+290 มีจุดกลับรถประมาณกิโลเมตรที่ 2+684 ก่อนสิ้นสุดโครงการกิโลเมตรที่ 2+700 คิดเป็นระยะทางรวม 2.125 กิโลเมตร ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมดำเนินงานโครงสร้างทาง ผิวจราจร งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานสะพานลอย ป้าย/เครื่องหมายจราจร และงานผนังตกแต่งภายในทางลอด 

โดยเวลา 13.00 น. ของวันที่ 19 มิ.
ย. 60 นี้ จะมีการเปิดทดลองใช้ “อุโมงค์ทางลอดรถไฟบ้านหนองไผ่ –บ้านศิลา” จากงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 411.641 ล้านบาท.
///
ขอขอบคุณข่าวจาก
คุณ??ก่อสิทธิ์   กองโฉม   
18 มิถุนายน 60 17:13:41
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.