9 แนวทางให้รัฐบาลใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ   


9 แนวทางให้รัฐบาลใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชกระแสรับสั่ง ประกอบด้วย

- ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รับสั่งให้ช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง สิ่งใดที่สถาบันจะช่วยได้จะพระราชทานความช่วยเหลือมาให้ และให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ถ้ายังไม่สามารถดำเนินการภาพรวมทั้งหมดได้ให้ทยอยดำเนินการไป


- มีรับสั่งขอให้ทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข ทรงย้ำเสมอทั้งเรื่องการช่วยเหลือ การบรรเทา การจัดระเบียบ การสร้างวินัย สร้างอุดมการณ์ ให้ทำทุกอย่างต่อเนื่อง


- ให้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลในส่วนที่ดีงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย


- รับสั่งถึงภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทรงเป็นห่วงเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ต้องเตรียมมาตรการรองรับให้เป็นสากล คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน


- รับสั่งให้เร่งดูแลระบบการศึกษาเพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้ ให้คนไทยมีความรู้อย่างจริงจัง


- รับสั่งให้ช่วยกันส่งเสริมงานจิตอาสา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้นำแนวพระราชกระแสรับสั่งโดยกระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขึ้นมาดูแลพื้นที่ เพราะบางอย่างถ้ารอข้าราชการทำฝ่ายเดียวคงไม่ทันการณ์


- รับสั่งดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้


- ข้าราชการทุกหมู่เหล่าหรือส่วนราชการขอให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบให้กับประชาชนให้เกิดความเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำงาน จะได้เกิดความร่วมมือ ลดผลกระทบระหว่างกัน และ


- เรื่องสำคัญที่สุดคือ ทรงเสียพระราชหฤทัยในการสูญเสียพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และคนไทยทั้งประเทศมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจ ขยายสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทำไว้อย่างมากมาย ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
27 พฤศจิกายน 60 11:06:26
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.