ททท.ผลักดันชุดใหญ่ ชู 'ขอนแก่นมหานครแห่งการท่องเที่ยว'   


ททท.ผลักดันชุดใหญ่ ชู 'ขอนแก่นมหานครแห่งการท่องเที่ยว'


#ประชุมและเที่ยวเรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น #เที่ยวครึ่งประชุมครึ่ง?
ททท.ชูโครงการ KhonKhen NEW BIZ "ขอนแก่นมหานครแห่งการท่องเที่ยว"
ต่อยอดเที่ยวอีสานแซ่บนัว ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่นไม่ต่ำกว่า 5.5 ล้านคนครั้งต่อปี

ททท.จับมือกับจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม MICE ให้เดินทางทางเข้าจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นกับกิจกรรม12เดือนตลอดทั้งปี ต่อยอดเที่ยวอีสานแซ่บนัว นำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพราะปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นกำลังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้วยศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ศูนย์กลางการการคมนาคม การค้า การลงทุน การศึกษา สุขภาพ นวัตกรรม และยังเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรมขนาดใหญ่ มีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE

ทั้งนี้ ททท.จึงได้ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยแนวคิด “ประชุมและเที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในฐานะเป็น MICE City 1 ใน 5 พื้นที่ของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง และกำลังดำเนินการขยายสนามบินขอนแก่นให้เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับเที่ยวบินและจำนวนนักท่องเที่ยว นักเดินทางกลุ่ม MICE ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ททท.จึงพยายามผลักดันในเชิงยุทธศาสตร์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ตามแผนวิสาหกิจททท.พ.ศ.2560-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดรอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี

"ประชุม....เที่ยว เรื่องเดียวกันที่ขอนแก่น" 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ททท.สำนักงานขอนแก่น (รับผิดชอบพื้นที่การตลาดท่องเที่ยวจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม)
277/20-21 ถ.กลางเมือง (ถ.รอบบึงแก่นนคร ด้านทิศตะวันตก) อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5
โทรสาร 0 4322 7717, 0 4322 7719
อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th
FB ททท.สำนักงานขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 61 09:29:30
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.