ธนบัตร ในหลวง ร.10 เริ่มเปิดใช้ วันจักรี 6 เม.ย. นี้   


 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เวลา 11.00 น. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่า ธปท. นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน   รองผู้ว่าการด้านบริหาร (รบ.) นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร (ผธ.) ร่วมกับแถลงข่าว การออกใช้ธนบัตรใหม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวง ร.10)  โดย ธนบัตรราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท เริ่มใช้วันที่ 6 เม.ย.61 เป็นวันจักรี   ส่วนราคา 500 บาท และ 1,000 บาท เริ่มใช้วันที่ 28 ก.ค.61 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการผลิต จะประกาศใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร. 10 วันที่ 28 ก.ค.นี้.
 
 
 
 
นายวิรไทย กล่าวว่า ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวง ร.10)  ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17 ) ทุกชนิดราคา  เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป  โดยได้รับพระราชทานวันออกใช้ธนบัตรสำหรับชนิดราคา 20 บาท 50 บาท  และ 100 บาท ออกใช้ในวันจักรี 6 เม.ย. นี้  ส่วนชนิดราคา 500 บาท และ 1,000 บาท ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 ก.ค.นี้
 
 
 
 
สำหรับด้านหน้าของธนบัตรได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศเป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา  ด้านหลังธนบัตรแต่ละชนิดราคา เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ เรียงตามลาดับ รัชกาล โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสาคัญของแต่ละพระองค์ ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ ประจักษ์ และจารึกอยู่ในความทรงจาของพสกนิกรชาวไทย ธนบัตรแบบ 17 นี้ มีขนาดและโทนสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16   
 
 
 


 
ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ยังคงลักษณะสาคัญของธนบัตรไทยไว้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ได้ปรับปรุงใหม่ในบางส่วนให้มี ความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้คือแถบสีโลหะ ปรากฏที่ด้านหน้าของธนบัตร และในชนิดราคา 100 บาท ภายในแถบสีมีการเคลื่อนไหว  หมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกปรับวางตามแนวตั้ง ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่นี้ได้ตามช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง รวมถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ทั้งนี้ ธนบัตรทุกแบบที่ออกใช้ก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/economic/6312458 มีนาคม 61 13:15:20
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.