"มหาดไทย" เตือนระวังโดนหลอกปลูกอินทผลัม   


 
 
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันพบกลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ปลูก พร้อมโน้มน้าวเสนอผลประโยชน์ด้วยการรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง  โดยดำเนินการในรูปแบบของพฤติการณ์กลุ่ม และโฆษณาแอบอ้างองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือ รวมทั้งรับสมัครสมาชิกด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมเรียกเก็บเงินค่าสมัครคนละ 100-500 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากพฤติการณ์แอบอ้างหลอกลวงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนรูปแบบดังกล่าว ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ่งหากตรวจพบความเสียหาย ให้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
นายนิสิต กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ระมัดระวังการหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าว และพิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาหลอกลวงลักษณะดังกล่าวในระยะยาวต่อไป กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร ที่อาจได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้หากพบเห็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 หรือแจ้งที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ทั่วประเทศ
 
 
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์ https://www.dailynews.co.th/politics/643781

 

 
16 พฤษภาคม 61 11:21:05
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.