ประเพณีออกพรรษาเมืองหมอแคน 21- 25 ต.ค. 61   


ประเพณีออกพรรษาเมืองหมอแคน  21- 25 ต.ค. 61
ผนึกกำลัง อปท.จัดใหญ่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู "วัฒนธรรมเก่าใหม่คละเคล้ากันไป"

 
ประเพณีออกพรรษา ถือเป็นงานประเพณีที่ดีงามของไทยเรา เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม ฝังลึกในชีวิตจิตใจของคนไทยทุกคน โดยที่ความงดงามของประเพณีออกพรรษาเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนสายใยแห่งความผูกพันระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างคนในท้องถิ่นที่จะให้เกิดความรักความสามัคคีกันยิ่งขึ้น
 

 
ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู มาทุกปี โดยเฉพาะปี 2561 มีเป้าหมายให้เป็นงานในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ชั้น 2 ของโรงแรมกลาเซียร์ขอนแก่น ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายปานทอง  สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางภาวนา ประจิตต์ รอง ผอ.ททท.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแถลงข่าว "งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี  2561" ชูประเด็น "วัฒนธรรมเก่าใหม่คละเคล้ากันไป"  โดยมีการจำลองขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป และฮ้านประทีป แขกที่เข้ามาร่วมในงาน ร่วมจุดเทียนบูชาฮ้านประทีป การแสดงชุด "ฟ้อนประทีปส่องฮอย ละอ่อนน้อยน้อมบูชาพุทธกตัญญู"
 
 
นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นจัดใหญ่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดขอนแก่นเมืองรุ่งเรือง เมืองแห่งพุทธกตัญญู รู้รักสามัคคี สมานฉันท์ รังสรรค์วัฒนธรรมล้ำค่า มุ่งสู่มหานครแห่งความสุข โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 ต.ค. 2561 ที่บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อย้อนรอยวัฒนธรรมอีสาน สืบสานตำนานท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
 
  
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า  เทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมกับ จังหวัด  อบจ.ขอนแก่น   สนง.ททท.ขอนแก่น และ ประชาชนชาวขอนแก่น  จัดงาน “ประเพณีออกพรรษา   ลอยประทีปบูชา  พุทธกตัญญู”   โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู  สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน   อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น  คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”  และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้    การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม    
 
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมเก่าใหม่ คละเคล้ากันไป” เพื่อรองรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่สามารถมาร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จากจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น
 
 
ได้แก่   การแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู   พิธีลอยประทีปถวายเป็นพุทธบูชา  พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ขบวนแห่สายวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น   พิธีเปิดงาน  การประกวดฮ้านประทีป    พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย  การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู   การประกวดสรภัญญะ  Workshopการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ   กิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน (บอนไซ  ชวนชม  ไม้ดอกไม้ประดับ นกกรงหัวจุก  พระเครื่อง)      ตลอดจนในพิธีเปิดงานพบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง “ลำเพลิน วงศกร และเต๊ะ ตระกูลต่อ” เจ้าของเพลง "ฮ่อหมกฮวกไปฝากป้า" 130 ล้านวิว   พร้อมชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำชื่อดังฟรี (ประถม  บันเทิงศิลป์ / วีระพงษ์  วงศ์ศิลป์  / คณะดอกเหมย) นอกจากนั้น  ยังมีกิจกรรมที่เปิดให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม คือ การแข่งขัน E-Sport  กีฬาอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งมีอะไรมากกว่าการเล่นเกมส์  เพราะเป็นการเล่นเกมส์ให้เป็นกีฬา จะต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อม
 
ขอรับรองว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดขอนแก่นในช่วงงานประเพณีออกพรรษานี้ต้องได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้รับความสุขทั้งกายและใจ อิ่มอกอิ่มใจ ได้ดื่มด่ำกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอีสานอีกด้วย โดยจะเน้น "วัฒนธรรมเก่าใหม่คละเคล้ากันไป" 
 
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างชาติ มาร่วมสืบสานงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 ในวันดังกล่าว ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และการฟื้นฟูวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่งลูกรุ่นหลาน ในช่วงอิ่มบุญในวันออกพรรษา.
 
 
 


เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS