ม.ขอนแก่นเตรียมจัดใหญ่ประเพณีลอยกระทงชูวัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม (มีคลิป)   


6 พฤศจิกายน 61 21:41:16

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมจัดใหญ่ งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ผนวกกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับประเพณีลอยกระทง ชูวัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิมอย่างครบถ้วน ซึ่งคงรูปแบบแนวคิดเดิม "ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่"

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (6 พ.ย.) ที่คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหารวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2561 บริเวณรอบบึงสีฐานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ากับงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการจัดงาน ซึ่งภายในงานแต่ละวันจะมีไฮไลท์แตกต่างกันออกไป เริ่มจากวันที่ 20 พ.ย. จะเปิดให้ประชาชนร่วมปิดทองยอดฉัตรเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ใช้ในงานพระราชทานเพลิงพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)  เย็นวันเดียวกันจะมีการแห่ขบวนขันหมากเบ็งสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมพิธีเปิด ส่วนวันที่ 21 พ.ย.ชมขบวนแห่ KKU CANIVAL และการแสดงหมอลำจากคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ และวันที่ 22 พ.ย.ชมขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสานในขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศประจำปี 2561 และร่วมฟ้อนรำหน้าเวทีกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน หมอลำกลอนประยุกต์จากสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งร่วมกับหน่วยงานจากทางภาครัฐจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ชูวัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิมอย่างครบถ้วน อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาอย่างของคนอีสาน ตามประเพณีฮีตสิบสอง คลงสิบสี่ พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำนี้ เป็นกิจกรรมที่ผสานแนวคิดของความร่วมสมัยและวิถีอีสานเข้าไว้ด้วยกัน ตามรูปแบบแนวคิดที่สำคัญเช่นเดิม คือ ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ เป็นการนำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานผสานเข้ากับวัฒนธรรมยุคใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย และสิ่งสำคัญที่สุดคือการแสดงออกถึงความเคารพบูชาพระแม่คงคา สำนึกรู้บุญคุณของน้ำ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาให้สืบทอดต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เรียกได้ว่า มางานนี้มีครบทั้ง "ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม"เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS