ขอนแก่นบูมท่องเที่ยว 95 ประเทศประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ขอนแก่น (มีคลิป)   


30 พฤศจิกายน 61 14:58:27

นักธุรกิจ-ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จาก 95 ประเทศทั่วโลก ร่วมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกที่ขอนแก่น "ผู้ว่าฯสมศักดิ์" ระบุเป็นการปักหมุดแผนที่ท่องเที่ยวโลกแล้วอย่างชัดเจน ด้วยเสน่ห์ ขนบธรรมเนียมและวิถีชุมชน ที่นักท่องเที่ยวทั่วทั้งโลกต้องมาเยือน

     
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 30 พ.ย.2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมอวานี แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี 2561 ( PATA Destination Marketing Forun 2018) ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกตามที่ประเทศไทย ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภารในการจัดการประชุมในปีนี้และปี 2562 โดยมีนักธุรกิจ และผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจาก 95 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน


                
นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสที่ชาวขอนแกนและคนทั่วทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน ได้แสดงออกถึงศักยภาพการเป็นเมืองแห่งการประชมสัมมนา จัดนิทรรศการและเมืองแห่งการท่องเที่ยว 1 ใน 5 ของไทย ที่วันนี้เป็นการปักหมุดให้กับนานาประเทศได้รับทราบและประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่าขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเที่ยวได้มาเที่ยวชมเสน่ห์ ชมวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิต ชมขนบธรรมเนียมประเพณีและลิ้มลองรสชาติอาหารประจำถิ่นที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 114 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี ที่จะเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนที่จังหวัดได้นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และเสน่ห์ของคนอีสานที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก รวมทั้งการแสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองที่ขอนแก่น นั้นสามารถเชื่อต่อเส้นทางการท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับส่งเสริมการค้าและการลงทุน อย่างได้อย่างลงตัว เพราะนอกจากการการประชุมสัมมนา ทางวิชาการ การเจรจาการเป็นคู่ธุรกิจร่วมระหว่างประเทศ รวมไปถึงการนำเสนอของเด่นของดีของขอนแก่นแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนยังคงได้ร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดในงานบุญประจำปี ในงานเทศไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำของจังหวัด


                 
ขณะทีนางศุภวรรณ  ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน. หรือ TCEB)กล่าวว่า วันนี้ขอนแก่นมีความพร้อมและเป็น 1 ใน 5 เมืองหลักของไทย ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประชุม สัมมนาและจัดนิทรรศการ ซึ่งองค์ประกอบโดยรวมถือว่าผ่านทั้งหมด ทั้งในเรื่องของการคมนาคมขนส่ง การเดินทาง การมีห้องประชุม สถานที่พัก ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการจัดงานระดับนานาชาติ  มาตรฐานความปลอดภัย และการควบคุมราคาที่เป็นไปตามที่กำหนด อย่างไรก็ตามในการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก ทั้งหมดจะเกิดการต่อยอดในการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการจัดกรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานมากขึ้น การจัดงานประชุม สัมมนา และงานนิทรรศการขนาดใหญ่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมที่ จ.ชลบุรี ที่จะเป็นการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียและแปซิฟิค ในมุมมองใหม่ของเมืองพัทยา อีกด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS