สชป. 6 หนุนเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา ในเขต อ.เกษตรวิสัย   


16 ธันวาคม 61 12:40:30

สชป. 6 หนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 เครื่องแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา ในเขต อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ประสบภัยแล้งไม่มีน้ำอุปโภค-บริโภค

 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ธ.ค.  นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6  นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่  สำนักงานชลประทานที่  6 พร้อมเจ้าหน้าที่ สชป.6 ร่วมกับประปาสาขาสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองบัว  จ.มหาสารคาม ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ช่วยสูบน้ำดิบให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในเขต อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  เพื่อทำการสูบน้ำจากฝายห้วยวังฮางปล่อยลงตามลำน้ำเสียวใหญ่ให้ไหลลงมาเติมโรงสูบน้ำซึ่งอยู่ห่างประมาณ 700 เมตร 

 

 นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานชลประทานที่ 6 (ขอนแก่น) มีการประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของ สชป.6 จำนวน 22 สาขา

 สืบเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 22 สาขา ภาพรวมมีน้ำดิบเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้งปี 61/62 แต่มีเพียง 1 สาขา ที่มีความเสี่ยงว่าปริมาณน้ำดิบจะไม่เพียงพอคือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด สชป.6 จึงได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำดิบบริเวณหน้าฝายวังฮางเข้าเติมในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 100,000 ลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในเขตความรับผิดชอบ สชป.6 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเฝ้าระวัง เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค /บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร. เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS