"ดอนหัน" หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่อาเซียน อันซีนท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น   


"ดอนหัน" หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่อาเซียน อันซีนท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น ชมสะเดานอกฤดู ชิมมะขามยักษ์แช่อิ่ม ในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชุมชนสุดคุ้ม

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ม.ค. 2562 ที่บริเวณศาลากลางบ้านบ้านดอนหัน ม.6 ต.ดอนหัน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายธีรศักดิ์  โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากคนในชุมชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


                
นายธีรศักดิ์  โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า บ.ดอนหัน เป็นหมู่บ้านที่คงไว้ซึ่งวิถีที่ปฎิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมและทุนทางภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฎิบัติสั่งสมสืบทอดต่อกันจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ภายในชุมชน และที่สำคัญคือหมู่บ้านแห่งนี้มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการทำน้ำหมักชีวภาพ จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่อาเซียน


                
“วันนี้ บ.ดอนหัน พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้ได้มาสัมผัสถึงวิถีชุมชน และปฎิบัติจริงในการดำเนินชีวิตร่วมกับคนในชุมชนในด้านต่างๆ เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ไม่เป็นอันตราย เพราะในหมูบ้านไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร โดยใช้วิธีทางธรรมชาติในการทำการเกษตรทั้งหมด อีกทั้งด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มั่นคง สร้างเสน่ห์ชุมชนให้กับบ้านดอนหัน ทั้งในเรื่องของเส้นทางศึกษาป่าชุมชน เรียนรู้การอยู่กินกับธรรมชาติ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้เป็นที่อาศัยที่พักพิงของนกเป็ดน้ำมากมาย  อีกทั้งวันนี้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันวางแผนจนได้ข้อสรุปในการดำเนินเส้นทางการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ใน 16 จุดหลักที่นักท่องเที่ยวมาแล้วพลาดไม่ได้ เริ่มจากวัดประโชติวนาราม, ชมจุดเรียนรู้ผักผลไม้ปลอดสารพิษ, ลงมือทำในจุดเรียนรู้กล้วยม้วน, จุดเรียนรู้ผ้าฝ้ายทอมือ, จุดเรียนรู้แปรรูปเห็ด, อ่างเก็บน้ำกกม่วง และธนาคารอาหารป่า, จุดเรียนรู้ทอเสื่อกก, จุดเรียนรู้จักสาน, จุดเรียนรู้การทำปลาส้ม ปลาแดดเดียว, จุดเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า, ชมกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยชุมชนที่โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา, กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธืที่วัดดอนจัน, ลงมือทำที่จุดเรียนรู้น้ำกลั่นสมุนไพรไล่แมลง, จุดเรียนรู้น้ำยาล้างจาน, จุดเรียนรู้กะลาออกกำลังกาย และที่พลาดไม่ได้คือการได้เช็คอินที่จุดเช็คอินของบ้านดอนหัน”


                
นายธีรศักดิ์  โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวต่ออีกว่า วันนี้ที่บ้านดอนหัน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่จะเปิดทุกประสาทสัมผัสเพื่อรับสิ่งใหม่ในการท่องเที่ยว เพราะเมื่อได้มาเยือนแล้วนั้นก็จะได้ครบทั้งรูป รส กลิ่น และสัมผัส ซึ่งจัดเป็นประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้ อีกทั้งยังคงได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ในพื้นที่ป่าชุมชน ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งหากมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมทุกคนก็จะได้ชมนกเป็ดน้ำฝูงใหญ่ พร้อมกับถ่ายภาพอาทิตย์อัสดง อย่างไรก็ตามชุมชนยังคงได้จัดทำสินค้าของฝากของที่ระลึก ซึ่งมีทั้งสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตรและงานฝีมือที่สร้างสรรค์เหมาะสำหรับการเป็นสินค้าที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวและติดไม้ติดมือฝากคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นต่อเงินต่อทองจากวัสดุธรรมชาติ, ไซดักโชค ที่ทำจากไม้ไผ่, พวงกุญแจจากผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าพันคอ และผักปลอดภัย, ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กล้วยม้วน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและเสื่อกก นอกจากนี้คนในชุมชนยังคงได้รังสรรค์เมนูพื้นบ้าน อาทิ ลาบไก่บ้าน ปลาส้ม ต้มยำไก่บ้าน ซุปหน่อไม้ ลอดช่องแตงไทย ที่ทั้งหมดทำขึ้นจากผลผลิตในชุมชนทั้งหมด

 
22 มกราคม 62 22:26:23
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.