ครม. เคาะแล้ว สงกรานต์ปีนี้หยุดเพิ่มวันที่ 12 ให้คนไทยฉลองติดกัน 5 วัน   


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พ.อ. อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน (รวมหยุด ศุกร์ที่ 12 / เสาร์ 13/อาทิตย์ 14/ จันทร์ 15/อังคาร16)

สำหรับสถานประกอบการต่าง ๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน จะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

ที่มา https://www.tnamcot.com/view/6YUSOzv
12 กุมภาพันธ์ 62 17:57:44
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.