ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิ์ก.ก.พรรค 10 ปี   


7 มีนาคม 62 18:07:12

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี  ห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง-ใช้ชื่อย่อเกี่ยวข้อง 10 ปี

สืบเนื่องจากพรรคไทยรักษาชาติ ได้มีการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เป็นแคนดิเดตนายกฯ เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จนทำให้มีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง จนต่อมามีพระบรมราชโองการในช่วงค่ำวันเดียวกัน ถึงกรณีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ดังกล่าว และในเวลาต่อมาต่อมา ทาง กกต. ได้ลงมติว่า การกระทำดังกล่าวของพรรคไทยรักษาชาติ  มีความผิดตามมาตรา 92 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่บัญญัติว่า กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น


          ล่าสุดวันนี้ (7 มีนาคม 2562) เมื่อเวลา 15.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการ กกต. พร้อมด้วยแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ ร่วมรับฟังคำพิพากษา โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้ว มีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

         นอกจากนี้ ศาลยังวินิจฉัยให้มีการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองแก่คณะกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี, ห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเวลา 10 ปี และห้ามใช้ชื่อซ้ำ และชื่อย่อเกี่ยวกับพรรคการเมืองนี้ เป็นเวลา 10 ปี

         ทั้งนี้ กรรมการบริหาร พรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี มีทั้งหมด 14 ราย

          นอกจากนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จะส่งผลให้ผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต 174 คน และบัญชีรายชื่อ 108 คน หมดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ด้วย
 

        ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี  ห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง-ใช้ชื่อย่อเกี่ยวข้อง 10 ปี          

          สืบเนื่องจากพรรคไทยรักษาชาติ ได้มีการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เป็นแคนดิเดตนายกฯ เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา จนทำให้มีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง จนต่อมามีพระบรมราชโองการในช่วงค่ำวันเดียวกัน ถึงกรณีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ดังกล่าว และในเวลาต่อมาต่อมา ทาง กกต. ได้ลงมติว่า การกระทำดังกล่าวของพรรคไทยรักษาชาติ  มีความผิดตามมาตรา 92 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่บัญญัติว่า กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น

          ล่าสุดวันนี้ (7 มีนาคม 2562) เมื่อเวลา 15.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการ กกต. พร้อมด้วยแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ ร่วมรับฟังคำพิพากษา โดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดแล้ว มีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

         นอกจากนี้ ศาลยังวินิจฉัยให้มีการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองแก่คณะกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี, ห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเวลา 10 ปี และห้ามใช้ชื่อซ้ำ และชื่อย่อเกี่ยวกับพรรคการเมืองนี้ เป็นเวลา 10 ปี

         ทั้งนี้ กรรมการบริหาร พรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี มีทั้งหมด 14 ราย

          นอกจากนี้ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จะส่งผลให้ผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต 174 คน และบัญชีรายชื่อ 108 คน หมดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ด้วย
 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS