ธอส. เพิ่มวงเงินกู้ "โครงการบ้านล้านหลัง" เป็น 4 หมื่นล้าน ให้คนรายได้ไม่ถึง 25,000 บาท   


14 มีนาคม 62 09:30:23
 
 
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปรับกรอบวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลัง โดยเพิ่มวงเงินกู้ให้ผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน เป็น 40,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม 30,000 ล้านบาท และลดวงเงินสำหรับกลุ่มรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน เหลือ 10,000 ล้านบาท จากเดิมที่ได้ 30,000 ล้านบาท 
 
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคาร ธอส. กล่าวถึงเรื่องการปรับวงเงินกู้ดังกล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการประชาชนที่มาจองสิทธิสินเชื่อ ซึ่งจากยอดจองเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงินรวมมากถึง 127,000 ล้านบาท และส่วนมากเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนถึง 113,000 ล้านบาท 
 
นอกจากนี้ ยังได้ขยายระยะเวลาทำนิติกรรม จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร เพราะมีหลายรายประกอบอาชีพอิสระ หรือไม่มีเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน โดยสามารถติดต่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลล่าสุด (11 มีนาคม 2562) มีประชาชนทยอยเข้ามาติดต่อยื่นคำขอกู้แล้วกว่า 4,100 ราย คิดเป็นวงเงินกู้ 2,560 ล้านบาท และธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วทั้งสิ้น 3,580 ราย คิดเป็นวงเงินกู้ 2,200 ล้านบาท 
 

 
 สำหรับโครงการบ้านล้านหลัง เป็นการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายย่อย ให้กู้เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คงที่ 3% ต่อปี หากเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรก เริ่มต้น 3,800 บาท
 
กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ 3% ต่อปี หากกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้, ค่าประเมินราคาหลักประกัน, ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 
 
ข้อมูลข่าวจาก ธอส https://www.ghbank.co.th/news/detail/public-relations/ghbmillionhome-20190312?fbclid=IwAR0o84ZOh8ABykCQVBGVvOI0TUOUtJhTBZRZvRpeM9CDgSMkjUM8CxAym0I
 


เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS