นักบินผวาบั้งไฟ เตือนจุดบั้งไฟไม่ขออนุญาต คุก3ปี ปรับ6หมื่นบาท (มีคลิป)   


นักบินผวา มือดีแอบจุดบั้งไฟ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า สนามบินวอนขออนุญาตให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการจัดการจราจรทางอากาศ  "ผอ.การท่าอากาศยานขอนแก่น" ระบุ ขอนแก่น-มหาสารคาม ขอจุดบั้งไฟแล้วกว่า 814 บั้ง

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 พ.ค.2562 ที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น เรียกประชุมฝ่ายพิธีการบินและฝ่ายรักษาความปลอดภัยอากาศยาน เพื่อสรุปผลการยื่นเรื่องขออนุญาตในการจัดกิจกรรมเทศกาลบุญบั้งไฟ หรืองานบุญเดือน 6 ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีของคนอีสานที่หลายพื้นที่ได้เริ่มจัดงานประเพณีดังกล่าวแล้วอย่างต่อเนื่อง

            
    ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า สนามบินขอนแก่นได้รับการประสานงาน จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม ในการพิจาณาอนุญาตให้มีการจุดบั้งไฟ ในระยะนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารและใบอนุญาตจุดบั้งไฟพบว่า มีการอนุญาตให้จุดรวม 34 ครั้ง รวมบั้งไฟทั้งหมด 814 บั้ง แยกเป็นขอนแก่น ได้ยื่นขออนุญาต 19 ครั้ง 426 บั้ง ขณะที่ จ.มหาสารคาม  อนุญาต 14 ครั้ง 358 บั้ง ซึ่งขณะนี้สนามบินขอนแก่น ได้มีการประสานหอบังคับการบิน เพื่อแจ้งเตือนนักบินและสายการบิน ในการกำหนดเส้นทางการบินและระดับความสูงในการทำการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยอากาศยาน

ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น 
            
    “สนามบินขอนแก่นยังคงได้รับรายงานเรื่องการอนุญาตให้มีการจุดบั้งไฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงต้องขอความร่วมมือไปยังพื้นที่ที่ต้องการจุดบั้งไฟที่จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยต้องทำเรื่องผ่านทางอำเภอ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด จากนั้นทางอำเภอและจังหวัดจะสรุปเรื่องมายังสนามบินเพื่อได้ออกประกาศแจ้งเตือนสายการบิน เพื่อให้การทำการบินในทุกเส้นทางที่ต้องผ่านพื้นที่ขอนแก่น นั้นได้ใช้ความระมัดระวังและปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินหรือระดับความสูงของเครื่องบิน ตามลำดับต่อไป”
            
    ว่าที่ ร.ต.อัธยา  กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักบินได้แจ้งมายังหอบังคับการบิน ในการพบการลักลอบจุดบั้งไฟในพื้นที่ จ.ขอนแก่น 1 จุด  และพื้นที่ จ.มหาสารคาม 1 จุด ซึ่งทางสนามบินได้มีการแจ้งไปยังอำเภอและตำรวจท้องที่ เพื่อให้ตรวจสอบตามพิกัดตามที่ได้รับแจ้ง ดังนั้นหากพื้นที่ใดต้องการจุดบั้งไฟเนื่องในงานประเพณีควรมีการขออนุญาตให้ถูกต้องและต้องขออนุญาตก่อนจัดงาน 7 วัน เพื่อที่สนามบินจะได้แจ้งให้กับสายการบินและนักบินได้รับทราบ 

    ซึ่งหากไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและมีการตรวจพบก็จะถูกดำเนินคดีตามคำสั่ง คสช.ทันที โดยมีอัตราโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ขณะเดียวกันพื้นที่โดยรอบสนามบินขอนแก่น  ในระดับของการขึ้น-ลงอากาศยาน 15 กม.ตามการจัดการจราจรทางอากาศนั้นไม่อนุญาตให้จุดบั้งไฟอย่างเด็ดขาด

 
15 พฤษภาคม 62 09:34:07
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.