ชาวขอนแก่นถือฤกษ์หยุดยาววิสาขบูชาเดินทางไหว้9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (มีคลิป)   


19 พฤษภาคม 62 14:06:18

ชาวขอนแก่น ถือฤกษ์วันหยุดยาวพาครอบครัวและคู่รักกราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุ  และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9  แห่ง ตามเส้นทางเลาะบึงตื่มบุญ โดยรอบบึงแก่นนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับตนเองและครอบครัว

    เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ค.2562 ที่พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน 9 ชั้น ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในชั้น 1 ขององค์พระมหาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ในช่วงวันหยุดยาววันวิสาขบูชา อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มากันในรูปแบบของครอบครัว คู่รักและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยที่ทางวัดได้จัดให้มีดอกไม้ ธูปเทียนและการถวายสังฆทาน แต่ที่ได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนมากที่สุดคือการกราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุที่พระประธานภายในองค์พระมหาธาตุ เนื่องจากมีความเชื่อกันว่าเมื่อได้มากราบขอพรที่วัดแห่งนี้แล้วจะเป็นมงคลมีความก้าวหน้า รุ่งเรือง เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง รวมไปถึงการตักบาตรเหรียญบาทและถวายน้ำมันตะเกียงประจำวันเกิดอีกด้วย


    นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เส้นทางไหว้ขอพร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งโดยรอบบึงแก่นนคร หรือที่คนขอนแก่นเรียกกันว่าเป็นเส้นทางเลาะบึงตื่มบุญนั้น (ตื่มบุญ แปลว่า เพิ่มบุญ คำว่าตื่ม คือการเพิ่ม) ได้กำหนดจัดขึ้นที่ให้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวนั้นได้มากราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยจะเห็นว่าทุกวันจะมีชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยวนั้นเข้ากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดที่เทศบาลฯ กำหนดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในการมาร่วมทำบุญอย่างมาก

    สำหรับเส้นทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนั้นเป็นสิ่งที่ชาวขอนแก่นตั้งใจนำเสนอเสน่ห์และสถานที่ที่สำคัญด้านวัฒนธรรมและเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวขอนแก่นให้เป็นสถานที่ที่ทุกคนเมื่อได้มาเยือนขอนแก่นนั้นต้องมากราบขอพร เริ่มจากวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่จะต้องมาขอพรเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน จากนั้นกราบขอพรพระพุทธพระลับ พระประจำจังหวัดขอนแก่น ที่วัดธาตุที่เชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัย  ต่อด้วยวัดกลาง ขอพรในเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง มีสติ รู้ประมาณ รู้พอเพียง

   นายธีระศักดิ์  กล่าวต่ออีกว่า  เดินทางต่อไปด้วยการขอพรที่วัดเสาเดี่ยว ที่จะเป็นการขอพรในเรื่องของความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงานและความมั่งมีศรีสุข กราบอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์  โดยพรที่ได้รับคือการเริ่มต้นที่สำเร็จลุล่วง ไร้อุปสรรค กราบขอพรเจ้าพ่อมเหศักดิ์ โดยเชื่อว่าพรที่ได้รับคือเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์  อำนาจบารมี ต่อด้วยการขอพรศาลเจ้าแม่สองนาง ที่จะดลบันดาลให้สำเร็จในเรื่องของความรัก และที่พลาดไม่ได้คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม  คือเรื่องของความเมตตาและความเจริญรุ่งเรือง ปิดท้ายที่ ศาลเจ้าปึง เถ่า กง-ม่า และศาลเจ้าปู่ครูเย็น ซึ่งพรที่จะได้รับนั้นคือเรื่องของโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง ค้าขาย และความร่มเย็น เป็นสุขเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS