ชวน หลีกภัย นั่งเก้าอี้ประธานสภา   


25 พ.ค.62 เมื่อเวลา 17.00 น. ในการประชุมสภานัดแรก วาระการลงคะแนนเลือกประธานสภา ซึ่งภายหลังจากความวุ่นวายตลอดช่วงเช้าและบ่าย และมีการเสนอชื่อ นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ และ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย เป็นแคนดิเดตประธานสภา โดยสภาได้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ซึ่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนทีละคน ก่อนนำมานับคะแนน

โดยผลคะแนนปรากฎว่า นายชวน ได้คะแนน 258 เสียง มากกว่า นายสมพงษ์ ที่คะแนน 235 เสียง งดออกเสียง 1 จากจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด 494 คน 
25 พฤษภาคม 62 19:22:51
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.