อสม.ยุคใหม่   


อสม.ยุคใหม่ : นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนในชุมชน  ตามแผนการจัดการบริการด้านการสาธารณสุขเบื้องต้น และการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของ อสม.ยุคใหม่ ที่จะต้องขับเคลื่อนแผนงานด้านการจัดการสาธารณสุขในชุมชน  การจัดทำแผนสุขภาพ  การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค ณ ที่ทำการชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 เขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้
26 พฤษภาคม 62 12:20:48
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.