ชาวขอนแก่น2พันคนวิ่งนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   


นครขอนแก่นร่วม 2 พันคน รวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา ในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 26 พ.ค. นายสุเทพ มณีโชติ รอง  ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงาน "ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง (ทางเข้าฝั่งทิศเหนือ) ถ.จอมพล ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

    โดยรูปแบบการจัดงาน ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด เป็นแนวทางการจัดงาน โดยนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดังนี้ 1.ด้านร่างกาย ได้แก่ การตรวจคัดกรองสุขภาพ และการเดิน วิ่ง ปั่น 2.ด้านจิตใจ ได้แก่ กิจกรรมดนตรีบำบัด และการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต 3.ด้านการสร้างเสริมปัญญา ได้แก่ SMART LIVING LAB "เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพและการแพทย์" และนิทรรศการเพื่อสุขภาพ 4.ด้านเอื้ออาทรต่อสังคม ได้แก่ การแจกบัตรsmart card ผู้สูงวัย การบริจาคโลหิต

    หลังจาก นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด งานขอนแก่นรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวรายงาน เปิดเพลงมหาฤกษ์ ก็มีพิธีปล่อยตัว ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อเหลือง เดิน วิ่ง ปั่น ณ จุดกำหนด คือ เดินลู่สีแดง ประมาณ 500 คน จำนวน  1 รอบ วิ่งลู่สีเหลือง ประมาณ 1,000 คน จำนวน 2 รอบ ปั่นจักรยานประมาณ 500 คัน ถนนในสวนสุขภาพ - ประตูทางออก - ถนนรอบบึง - ถนนจอมพล - ถนนเทพารักษ์ - ถนนประชาสโมสร - จุดพักสวนรัชดานุสรณ์ - ถนนรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย - สวนสาธารณบึงทุ่งสร้าง นอกจากนี้มีการจับรางวัลพิเศษ "โปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 7 มูลค่า 2,500 บาท ฟรี ประเภทละ 1 รางวัล

    นายสุเทพ มณีโชติ รอง  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.
  
26 พฤษภาคม 62 17:37:55
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.