บ้านกุดกว้าง 17 หมู่บ้าน สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ   


สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านกุดกว้าง 17 หมู่บ้าน แห่ขบวนบั้งไฟอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา มีนางรำหลายร้อยชีวิตร่วมแสดงในขบวนแห่ ตามความเชื่อเรื่องขอฝนให้ตกตามฤดูกาล เพื่อทำเกษตรกรรม 

    เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 พ.ค. นายวิทิต ทองโสภิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือนหกตำบลเมืองเก่า" ณ บริเวณโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ หมู่ 17 บ้านกุดกว้าง โดยนายชลินทร์  สัสดีคำวัง กำนันตำบลเมืองเก่า พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านใน 17 หมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น แห่ขบวนบั้งไฟ ประกวดการแห่ขบวนบั้งไฟ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด และมีคอนเสิร์ตหมอลำ


    แต่ละหมู่บ้านได้จัดขบวนบั้งไฟฯ มารวมกันที่บ้านกุดกว้างหมู่ 17 จากนั้นก็จะมีการแห่ขบวนบั้งไฟอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา มีนางรำหลายร้อยชีวิตร่วมแสดงในขบวนแห่ โดยขบวนแห่บั้งไฟ ไปตามถนนในหมู่บ้านหมู่ 12 หมู่ 16 หมู่ 4 หมู่ 3 และมาจบที่เวทีกลางที่หมู่ 17 มีชาวบ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน พร้อมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าชมอย่างเนืองแน่น พร้อมฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน

 
    นายวิทิต  ทองโสภิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า กล่าวว่า โครงการนี้ คือ งานประเพณีท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ที่ชาวบ้านอีสานเรียกกันว่า "ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่" คืองานบุญที่ต้องกระทำทุกๆเดือน เพื่อให้เป็นไปตามประเพณีที่กำหนดในเดือนหกของทุกๆปี ซึ่งเรียกกันว่า "งานบุญเดือนหก หรือ บุญบั้งไฟ" ซึ่งชาว ต.เมืองเก่าก็ได้ยืดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีประจำของท้องถิ่น ดังนั้น ชาว ต.เมืองเก่าและคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของงานบุญประเพณีในท้องถิ่นดังกล่าว จึงได้จัดงานบุญประเพณีบั้งไฟขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นถึงคุณค่าของงานประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ 
 
    "งานบุญบั้งไฟในบางพื้นที่จะเชื่อกันว่างานบุญนี้จัดขึ้นเพื่อบูชาพระยาแถน เทวดาที่ดูแลเรื่องฝน บางพื้นที่ก็เชื่อกันว่าเป็นการบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะความเชื่อไหนก็มักจัดทำขึ้นกันในช่วงเดือนหกทั้งสิ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และให้พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์อีกด้วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานบุญบั้งไฟครั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า" นายวิทิต ทองโสภิต  กล่าว.


    
ติ๊ก  บังอร ขอนแก่น  /  รายงาน
26 พฤษภาคม 62 17:46:15
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.