สสว.ติวเข้มผู้ประการบุรีรัมย์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สู่การค้าตลาดสากล   


สสว.ติวเข้มผู้ประการบุรีรัมย์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สู่การค้าตลาดสากล "วชิระ" ระบุ เตรียมยกทัพผู้ประการไทยขยายฐานการค้าและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ เบื้องต้น 10 ราย พร้อมเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพตลอดทั้งปี

    นายวชิระ แก้วกอ  รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวทางสำคัญสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจีดีพีของประเทศ  โดยที่ สสว.ก็ได้ดำเนิน ยุทธศาสตร์การทำงานตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยใช้โมเดล "SME SPEED" ในการดำเนินงาน โดยเน้นรูปแบบการดำเนินงานอย่างชัดเจนว่าา SME ไทยวันนี้ต้องเก่ง ใน 5 เรื่อง หรือที่เรียกว่า Speed ซึ่ง S ย่อมาจาก Smart, P ย่อมาจาก Pro Active , E ตัวแรก คือ Efficiency, E ตัวที่สอง คือ Exclusive และสุดท้าย D คือ Digitalization เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จัก การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

    “วันนี้เราได้มาจัดอบรมที่ บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการติวเข้มให้กับผู้ประกอบการเป็นรุ่นที่ 5 ซึ่งจะเน้นไปในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจแบบมีพี่เลี้ยงหรือโค้ชชิ่ง เพื่อที่จะพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ดังนั้นกระบวนการการสร้างเครือข่าย และมีการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล มาเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ   จะเป็นการปลดล็อค ข้อจำกัด และ ยกระดับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็น Future SME ที่เก่ง ทันสมัย เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในปัจจุบัน และ พร้อมปรับเปลี่ยนสู่อนาคต”

    นายวชิระ กล่าวต่ออีกว่า โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) .ในปีนี้นั้นจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 462 ราย  จากนั้?น  สสว. จะคัดเลือก ตัวแทน Provincial Champions 2019 ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขยายธุรกิจในตลาดระดับประเทศ จำนวน  154 ราย เข้าร่วมงาน มหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่จะจัดขึ้นในส่วนกลาง และขั้นตอนสุดท้ายคือการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการ ขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจที่ต่างประเทศ จำนวน 10 ราย ในช่วงเดือน ส.ค.ที่จะถึงนี้
8 มิถุนายน 62 08:46:02
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.