ขอนแก่นระดมทหาร ตร. ปกครอง และสุนัขตร.ค้นบริษัทขนส่ง หายาเสพติด สิ่งผิดกม.   


ขอนแก่นบูรณาการสุ่มตรวจยาเสพติด / สิ่งผิดกฎหมาย "บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน" 3 แห่ง เหตุการณ์ปกติทุกอย่าง เพื่อป้องปรามตามนโยบายรัฐบาล

    เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 13 มิ.ย. นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น  พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ขอนแก่น นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่ พ.ต.อ.นพดล  เพ็ชร์สุทธิ์ รอง ผบก.จว.ขอนแก่น นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น  และกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร /ตำรวจ / ปกครอง จ.ขอนแก่น จำนวน 60 นาย พร้อมสุนัขตำรวจ 4 ตัว  ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับระบบคมนาคมขนส่งทุกประเภท โดยจัดทำแผนตรวจค้นระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ของ "บริษัทขนส่งพัสดุฯเอกชน"  เพื่อสุ่มตรวจการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงมากับระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมี 1.บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส 2. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส และ 3 บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ ทั้งหมดตั้งอยู่ใกล้กันบนถนนเลี่ยงเมือง ฝั่งไป จ.เลย และ จ.อุดรธานี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อป้องกันและปราบการการลักลอบส่งของผิดกฎหมาย หลังตรวจสอบบริษัททั้ง 3 แห่ง โดยใช้เวลาแห่งละ 30 นาที ไม่พบยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย  และเหตุการณ์ปกติทุกอย่าง


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่แฝงกับระบบคมนาคมทุกประเภท เพื่อสกัดกั้นและเฝ้าระวังลักลอบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2562 ของรัฐบาลและแผนปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

   
    ปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย มักลักลอบส่งสิ่งของดังกล่าวตามระบบคมนาคมขนส่งทุกประเภท หลายครั้งก็เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ จึงกำหนดแผนสกัดกั้นยาเสพติด โดยตรวจพัสดุภัณฑ์ กล่องจดหมาย ที่ส่งผ่านระบบบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน เพื่อตรวจค้นหายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย โดยใช้สุนัขตำรวจตรวจค้นหา และดมกลิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยจัดทำแผนตรวจค้นระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ของ "บริษัทขนส่งพัสดุฯเอกชน" ทั้ง 3 แห่ง ในรูปแบบสุ่มตรวจลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่คาดว่าแฝงมากับระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อป้องกันมิให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ถูกใช้เป็นทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดอีกด้วย. ผวจ.ขอนแก่น กล่าว 

  ติ๊ก  บังอร  ขอนแก่น   /  รายงาน
12 มิถุนายน 62 20:45:18
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.