ทม.ศิลา พร้อมใจหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 (มีคลิป)   


12 กรกฎาคม 62 09:39:52

    เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 ก.ค. 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมภายในเทศบาลเมืองศิลา (ทม.) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นายภูมิพัฒน์ ทำดี รองนายก ทม.ศิลา  นำชาวขอนแก่นกว่า 300 คน ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ซึ่งเทศบาลเมืองศิลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ต่างนำเศษเทียนเหลือใช้ มาต้มหลอมรวมกันในหม้อต้ม ก่อนจะใช้ขันเล็กที่ผูกติดกับไม้ ตักนำเทียนที่ถูกหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทลงในแม่พิมพ์ต้นเทียนที่เตรียมไว้ 9 ต้น


    นายภูมิพัฒน์ ทำดี รอง นายก ทม.ศิลา กล่าวว่า  ภายหลังจากที่เทน้ำเทียนลงจนเต็มแม่พิมพ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการปล่อยไว้ให้แห้งก่อนทำการตกแต่งอีกครั้งเพื่อความสวยงามและนำไปทอดถวายให้กับวัดสว่างดอยยาง ม.16 ต.ศิลาจำนวน 9 ต้น ซึ่งเทียนดังกล่าวทั้งหมดนั้นได้จัดทำการหล่อขึ้นในวันนี้

    "กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น   และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีหล่อเทียนพรรษาอย่างถูกต้องเพราะประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจะจัดขึ้นในช่วงก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อย"

    นายภูมิพัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า  สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เมื่อพระสงฆ์จำพรรษารวมกันมากๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร   จึงมีความจำเป็นต้องมีแสงสว่าง ในอดีตพุทธศาสนิกชน นิยมหล่อเทียนต้นใหญ่ที่สามารถจุดได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน นำไปถวายพระภิกษุเป็นพุทธบูชา โดยเทียนดังกล่าว เรียกว่า "เทียนจำนำพรรษา" หรือ "เทียนพรรษา" ซึ่งในการถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง อานิสงค์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดี เจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่สว่างอีกด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS