อันเชิญพระสารีริกธาตุ และพระอรหันตาตุเจดีย์ 8 ทิศจากประเทศศรีลังกามาขอนแก่น (มีคลิป)   


12 กรกฎาคม 62 10:07:15

ชาวขอนแก่นพร้อมใจ อันเชิญพระสารีริกธาตุ และพระอรหันตาตุเจดีย์ 8 ทิศจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานไว้ที่วัดศรีนวลเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้          

    เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 ก.ค.2562 ที่บริเวณมณฑลพิธีภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์  เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ทน.) เป็นประธานในการประกอบพิธีส่งมอบพระสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุเจดีย์  8 ทิศ ที่อันเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ตามการประสานการทำงานร่วมกันร่วมระหว่างวัดศรีนวล เทศบาลนครขอนแก่นและโรงเรียนกัลยาณวัตร สำหรับการนำมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถวัดศรีนวล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้


    นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายก ทน.ขอนแก่น กล่าวว่า  พระสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเจดีย์ ทั้งหมดนี้นั้นเป็นความตั้งใจจริงและแรงศรัทธาบุญของคนขอนแก่น ในการอันเชิญมาจากวัดรัมโบตะคะละ เมืองกุรุเณคะละ ประเทศศรีลังกา เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ที่จุฬามณีเจดียสถาน ภายในวัดศรีนวล จ.ขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาถึงที่ขอนแก่นในวันนี้ และขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการอันเชิญพระสารรีกธาตุดังกล่าวไปตาม ถ.ศรีจันทร์ ก่อนนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีนวล ด้วยขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ ท่ามกลางศรัทธาบุญทั้งพระภิกษุ สามเณี และญาติธรรมที่มายืนรอรับจนเต็ม 2 ฝากฝั่งถนน


            
    “ขบวนอันเชิญพระสารรีริกธาตุ จะถูกอันเชิญด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ โดยมีเทวดาคุ้มครองทั้ง 4 ทิศ ขณะที่พระอรหันตธาตุทั้ง 8 องค์ ประกอบด้วยพระอรหันตธาตุเจดีย์พระมหาโมคคัลลานะ,พระอรหันตธาตุเจดีย์พระมหากัสสปะ,พระอรหันตธาตุเจดีย์พระอานนท์,พระอรหันตธาตุเจดีย์พระราหุล,พระอรหันตธาตุเจดีย์พระอุบาลี,พระอรหันตธาตุเจดีย์พระอัญญาโกณฑัญญะ,พระอรหันตธาตุเจดีย์พระสารีบุตรและพระมหาธาตุเจดีย์พระคะวัมปะติ ได้ถูกอันเชิญด้วยขบวนบริวาร โดยมีพระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชนร่วมในขบวนอันเชิญ โดยในขบวนนั้นพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ได้พร้อมใจกันนุ่งขาว ห่มขาว รวมทั้งการถือดอกบัวร่วมเดินในขบวนรวมทั้งการยืนรอสักการะ อยู่ 2 ฝากฟั่งถนน จนถึงวัดก่อนที่จะมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามตลอดทั้งช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้ยังคงเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทามาที่ จ.ขอนแก่นได้เข้ามากราบขอพรพระสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานไว้ที่วัดศรีนวลเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเข้าพรรษาปีนี้อีกด้วย”เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS