ขอนแก่นจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ   


ชาวขอนแก่นจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โอกาสนี้ ผู้นำศาสนาต่างๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพราหมณ์ฮินดู ได้ร่วมกล่าวคำอาเศียรวาทถวายพระพรด้วย

    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นเพื่อให้ชาวขอนแก่น และชาวชุมชนใกล้เคียง  ได้แสดงความจงรักภักดีพร้อม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาช้านาน และแสดงความสามัคคี ร่วมปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนสืบไปเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS