ขอนแก่นแห่ขบวนประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ปี 62 ยิ่งใหญ่   


ขอนแก่นแห่ขบวนประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ปี 62 ยิ่งใหญ่ สวยงามอนุรักษ์วัฒนธรรมถวายเป็นพุทธบูชา นักท่องเที่ยวแห่ชมเนืองแน่น
  
    เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11  ต.ค. นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะบริหารเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันเปิดขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมประชาชนประมาณ 2,000 คน


    โดยมีการร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาของวันออกพรรษาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่จังหวัดขอนแก่นที่มีการลอยประทีปในวันออกพรรษา แสดงออกถึงความเป็นพุทธกตัญญู ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู สำนึกรักท้องถิ่น และความสามัคคีของคนขอนแก่น โดยใช้วัสดุที่เน้นเพื่อให้เป็น Low Carbon City 

ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ อีสาน” ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ 
   ขบวน งามชาติ ศาสน์ กษัตริย์ศรี
   ขบวน งามประเพณีบุญออกพรรษา 
   ขบวน งามประทีป ลอยถวายเป็นพุทธบูชา
   ขบวน งามระยิบกลางธารา  ล่องสมมาแม่นที
   และ ขบวน งามวิถีอนุรักษ์ไว้ สืบจารีตอีสานเฮา  

    ทั้งนี้ ขบวนแห่จะเริ่มแห่จากศาลหลักเมืองขอนแก่นไปตามถนนศรีจันทร์ ถึงสี่แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนกลางเมือง (สี่แยกธนาคารชาติ) เลี้ยวขวาไปตามถนนกลางเมือง จนถึงสี่แยกถนนกลางเมืองตัดถนนนิกรสำราญ (สี่แยกโรงเรียนสวนสนุก) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนิกรสำราญ มุ่งหน้าไปยังบึงแก่นนคร ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น

    นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม  ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง  ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น   โดยมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อสตร. และเจ้าหน้าที่อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ให้การดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบจราจร.

ติ๊ก บังอร   ขอนแก่น  /  รายงานเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS