เกษตรขอนแก่นเปิดวันรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง   


    เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 62 ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ณ หมู่ 13 บ้านโคกสูง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังและพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังมาร่วมงานประมาณ 250 คน  เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา 


    โรคใบด่างมันสำปะหลังเริ่มระบาดเข้าสู่ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดสระแก้วตั้งแต่ปี2561 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรร่วมกันทำลายและป้องกันไม่ให้ขยายออกไป แต่มาปีนี้พบโรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่กระจายไปในภาคอีสานและภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง จังหวัดล่าสุดที่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังคือ อ.มัญจาศีรี จ.ขอนแก่น และ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ขณะนี้ตรวจพบโรคใบด่างใน 16 จังหวัด พื้นที่ระบาดประมาณ 5 หมื่นไร่เศษ

    โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรทุกคนจะต้องเข้าใจเรียนรู้และร่วมมือป้องกันกำจัดโรคใบด่างให้หมดไป เนื่องจากหากมันสำปะหลังติดเชื้อและเกิดโรคใบด่างตั้งแต่เล็กๆ จะทำให้มันสำปะหลังผลผลิตลดลง 50 - 80 %  และเมื่อนั้นจะทำให้พี่น้องทั้งหลายประสบภาวะขาดทุนทันที

    ร.ต.สอิสร์ โบราณ กล่าวอีกว่า   ขอขอบคุณนายสมเพชร สมภักดี ที่อนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำจัดแปลงเกิดโรคใบด่างในมันสำปะหลังในแปลงของนายสมเพชร เพื่อลดการแพร่กระจายโรคใบด่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจแปลงมันสำปะหลังแปลงนี้พบเชื้อCassava Mosiac Vrus หรือโรคใบด่างในมันสำปะหลัง หลังจากนั้น  ฉีดพ่นสารเคมีสิมิดาโคลพริด หรือไดโนฟูแรน หรือไทอะมิโทแซน เพื่อกำจัดแมลงหวี่ขาวในแปลงพบโรคใบด่าง และแปลงข้างเคียงทันที เพื่อลดการแพร่กระจาย ต้นมันสำปะหลังแปลงที่เป็นโรคใบด่างทำลายโดยการฝั่งกลับหรือหั่นย่อยละเอียด พักแปลงหรืองดปลูกมันสำปะหลัง 3 - 4  เดือน หรือปลูกพืชอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรโรคใบด่าง ปล่อยแมงช้างปีกใสเพื่อไปดูดกินทำลายตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว

    "การจัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังมีความรู้เกี่ยวกับโรคใบด่างและการป้องกันกำจัดโรคใบด่าง พร้อมสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังมีความเข้าใจการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และกำจัดทำลายต้นมันสำปะหลังที่พบโรคใบด่าง พี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังสามารถสำรวจโรคใบด่างในแปลงมันสำปะหลังของตนเองได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถป้องกันไม่ให้แปลงมันสำปะหลังเกิดโรคใบด่าง หรือหากพบโรคใบด่างสามารถทำลายกำจัดได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน"ร.ต.สอิสร์ โบราณ กล่าว.  

ติ๊ก บังอร  ขอนแก่น  /  รายงาน







เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS