งาน : โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิวล์    (อ่าน 77,893)
โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิวล์

โครงการฉัตรเพชร การ์เด้น วิลล์

หมู่บ้านจัดสรร/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

999 ม. 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.043-468777

E-mail : Chatpetch2000@yahoo.co.th

Web : http://chatpetch2000@yahoo.co.th1. ตำแหน่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรร (ด่วนมาก)

คุณสมบัติ - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎระเบียบ กระทรวงพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาทขึ้นไป

  - มีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

  - สามารถรับงานได้มูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท/ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อและส่งรายละเอียด (Company Profile)

โครงการฉัตรเพชรมะลิวัลย์ 555 หมู่ 8 ถนนมะลิวัลย์ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  

E-mail: Chatpetch2000@yahoo.co.th หรือโทร. 092-6658742 คุณณัฐเมธี (เฉพาะตำแหน่งผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น)2. ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (ด่วนมาก)

จำนวน   1 อัตรา

ค่าตอบแทน  23,000 บาท

เพศ   หญิง

อายุ   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป

คุณสมบัติ  มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ3. ตำแหน่ง  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ (ด่วนมาก)

จำนวน   2 อัตรา

ค่าตอบแทน  15,000 บาท

เพศ   หญิง

อายุ   27 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป

คุณสมบัติ   มีประสบการณ์งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ4. ตำแหน่ง  พนักงานตรวจนับสินค้า (ด่วนมาก)

จำนวน    2 อัตรา

ค่าตอบแทน  15,000 บาท

เพศ   ไม่จำกัด

อายุ   25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี 

คุณสมบัติ  -     สามารถขับรถยนต์ และรถโฟล์คลิฟท์ได้

- สามารถใช้โปรแกรม Express, Excel ได้เป็นอย่างดี

- ไม่กลัวร้อน ไม่กลัวแดด

- เคยมีประสบการณ์ด้านงานสต็อกสินค้า โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ5. ตำแหน่ง   พนักงานขาย (ด่วนมาก)

จำนวน    4 อัตรา

ค่าตอบแทน   12,000 + ค่าคอมฯ

เพศ    ไม่จำกัด

อายุ    23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา   ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ6. ตำแหน่ง   วิศวกรงานโครงสร้าง (ด่วนมาก)

จำนวน    2 อัตรา

ค่าตอบแทน   25,000 

เพศ    ไม่จำกัด

อายุ    28 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ   มีประสบการณ์การทำงานคอนโด 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ7. ตำแหน่ง   วิศวกรงานระบบไฟฟ้า (ด่วนมาก)

จำนวน    2 อัตรา

ค่าตอบแทน   25,000 

เพศ    ไม่จำกัด

อายุ    28 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ   มีประสบการณ์การทำงานคอนโด 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ8. ตำแหน่ง   Project Engineer (ด่วนมาก)

จำนวน    1 อัตรา

ค่าตอบแทน   25,000 

เพศ    ไม่จำกัด

อายุ    30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขาโยธา

คุณสมบัติ   มีประสบการณ์การควบคุมงานคอนโด 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ9. ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วนมาก)

จำนวน    2 อัตรา

ค่าตอบแทน   12,000 บาท

เพศ    ไม่จำกัด

อายุ    23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี สาขาการตลาด

คุณสมบัติ   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน10. ตำแหน่ง   รปภ.

จำนวน    2 อัตรา

ค่าตอบแทน   ขั้นต่ำ

เพศ   ชาย

อายุ    23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา   ภาคบังคับ

คุณสมบัติ   ไม่มีปัญหาเรื่องของที่พักและการเดินทาง สมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการฯ/สัมภาษณ์แล้วพร้อมเริ่มงาน11. ตำแหน่ง   แม่บ้าน/คนสวน

จำนวน    4 อัตรา

ค่าตอบแทน   ขั้นต่ำ

เพศ    ไม่จำกัด

อายุ    20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา   ภาคบังคับ

คุณสมบัติ   ไม่มีปัญหาเรื่องของที่พักและการเดินทาง สมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการฯ/สัมภาษณ์แล้วพร้อมเริ่มงาน12. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

จำนวน   1 อัตรา

ค่าตอบแทน  350-500/วัน

เพศ  ชาย

อายุ  25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ภาคบังคับ

คุณสมบัติ  

1. มีใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์                                                             

2. มีความชำนาญการ                                                   

3. หากมีประสบการณ์ในการขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ  สมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการฉัตรเพชรมะลิวัลย์ (เท่านั้น)การสมัครงานมี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การสมัครงานด้วยตนเอง 

1. สำเนาบัตรประชาชน                         จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                      จำนวน    1   ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว        จำนวน    1   แผ่น

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน (ถ้ามี)  จำนวน    1   ฉบับ 2. การสมัครทาง E-mail

1. ประวัติส่วนตัว พร้อมติดรูปภาพ     จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน                          จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน    1   ฉบับ

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน                      จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน (ถ้ามี)  จำนวน    1   ฉบับ
ที่อยู่ : 999 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-468777
เว็บไซต์ : http://chatpetch2000@yahoo.co.th
อีเมล : chatpetch2000@yahoo.co.th


ตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -
3 มิถุนายน 63 17:51:50
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS