งาน : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด (สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์)    (อ่าน 43,878)
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด (สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์)

 สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล 

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด 

888 หมู่ 16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่  https://goo.gl/maps/xb1TBeo3ZW9mLCXw8

เวปไซต์ www.bunditworld.com

โทร. 095-6647125 / 043-306484

mail : bunditworld.hr@gmail.comตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 พนักงานการตลาดและขายเงินเดือน         12,000-20,000จำนวนอัตรา    30 อัตรารายละเอียดงาน1. วางแผนการขาย และนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, IG และต้องทำยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด2. สร้างและดูแล ช่องทางขายออนไลน์ ของตัวเอง เช่น สร้างแฟนเพจ หรือกลุ่มเฟสบุ็ค ของตนเองขึ้นมาเพื่อจำหน่ายสินค้าของบริษัท3. ทำสื่อโฆษณา เช่น แต่งภาพ ทำวีดีโอ โมชั่นกราฟฟิค เพื่อผลิตคอนเทนท์ที่ใช้ในช่องทางขายของตนเอง (พนักงานไม่สามารถนำสื่อที่พนักงานคนอื่นสร้างขึ้นไปใช้ได้)4. วางแผนโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษัทจะมีงบโฆษณาให้เดือนละ 30,000 บาท5. ตอบคำถามและรับออเดอร์ลูกค้า ทางโทรศัพท์ แชทเฟซ แชทไลน์ ที่ตัวเองรับผิดชอบ (บริษัทจะเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้)6. การจัดส่งสินค้าทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้7. พนักงานอิสระในการเลือก ช่องการทางขาย สินค้าที่จะขาย และบริหารจัดการการทำงานของตัวเอง8. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศชาย/หญิง2.อายุ 20-35 ปี3.มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย4.มีความสามารถด้านเว็บดีไซน์ ถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ และ มีความสามารถในการให้บริการ การขายและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์วุฒิการศึกษา:

ปวช. ขึ้นไป บริหารธุรกิจ การขาย การตลาด สาขากราฟฟิก สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการฝ่ายขายเงินเดือน         30,000-60,000จำนวน           1 อัตรารายละเอียดงาน1.วางแผนพัฒนางานในฝ่ายขายและการตลาด กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายขายและการตลาด รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)คุณสมบัติผู้สมัคร1.อายุ Age: 35 ปี - 45 ปี2.เพศ ชาย/หญิง3.บริหารธุรกิจ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายขาย หรือ การตลาด อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป หัวหน้าแผนกบุคคลเงินเดือน         15,000-20,000จำนวน           1   อัตรารายละเอียดงาน1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่2. ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ พนักงาน3. จัดทำเงินเดือนพนักงาน4. ดูแลตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท5. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ6. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย7. ดูแลเรื่องภาษ๊เงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 91 และ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน ภงด.18. จัดทำใบประเมินผลการทำงานประจำเดือนคุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-40 ปี2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง4.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย5.มีประสบการณ์ทำงาน บุคคลและธุรการ อย่างน้อย2-3 ปี ขึ้นไป6.มีประสบการณ์ทำงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเงินเดือน         30,000-40,000จำนวน           1 อัตรารายละเอียดงาน1.สามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี2.จัดทำบัญชีทะเบียนทรัพย์ของบริษัทฯ3.สามารถช่วยตรวจสอบเอกสารการบันทึกรายรับ-รายจ่าย4.ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น5.เสนอและแนะนำวิธีการทำงานในแผนกบัญชีการเงินของบริษัทฯ6.สามารถดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน7.ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย8.ปฏิบัติงาน(เวลางาน 08.00 - 17.00 น.)คุณสมบัติผู้สมัคร1.ชาย/หญิง อายุ : 35-45 ปี2.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน3.มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน4.มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง5.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3-5 ปี6.มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1-5 ปี7.จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี8.มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์9.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้หัวหน้าแผนกการเงินเงินเดือน         20,000-30,000จำนวน           1  อัตรารายละเอียดงาน1.มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน2.วางแผนรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน3.ควบคุมเงินสดย่อย4.ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน5.ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน6.ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ7.ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่ายคุณสมบัติผู้สมัคร1.อายุ 30-40 ปี2.ปริญญาตรี (สาขาการเงิน/บัญชี)3.สายงานบัญชีไม่น้อยกว่า3-5 ปี4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน5.มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน  Graphic Designเงินเดือน         13,000-20,000จำนวน           1  อัตรารายละเอียดงาน1. ออกแบบสื่อโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น Logo, Packaging, Brochure, Poster, Banner2. ทำสื่อให้ความรู้ ด้วย การ์ตูน หรือ ภาพแนว Info Graphic3. เป็นผู้ช่วยในทีมงานถ่ายทำวีดีโอโฆษณา4.เวลาปฎิบัติงาน 08.00-17.00 น.คุณสมบัติผู้สมัคร1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า3.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน5.สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี - Photoshop - Illustrator6.มีความคิดสร้างสรรค์7.มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำ Graphic Design  Video Makerเงินเดือน         12,000-18,000จำนวน           1  อัตรารายละเอียดงาน1. เขียนบทโฆษณาสินค้าของบริษัทให้น่าสนใจ2. ออกกอง ถ่ายทำ กำกับทีมงานและนักแสดง3. ตัดต่องานวีดีโอโฆษณา4.เวลาปฎิบัติงาน 08.00-17.00 น.คุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35ปี2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า3.มีประสบการณ์ในการกำกับและถ่ายทำงานวีดีโอ หรือ โฆษณา อย่างน้อย 1 ปี4.สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้เป็นอย่างดี5.มีความคิดสร้างสรรค์ใส่ข้อความของคุณที่นี่6.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย Motion Graphicเงินเดือน         12,000-18,000จำนวน           1  อัตรารายละเอียดงาน1. ออกแบบจัดทำ Motion graphic และ Presentation ด้วย After Effect2. ตัดต่องานวีดีโอโฆษณา ด้วย Premiere pro3. เป็นผู้ช่วยในทีมงานถ่ายทำวีดีโอโฆษณา4.เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น.คุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศ : ชาย อายุ : 25– 35 ปี2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า3.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย4.มีประสบการณ์ทำงานด้านการทำ Graphic Design5.มีความคิดสร้างสรรค์  แม่บ้าน/พ่อบ้านเงินเดือน         10,000-12,000จำนวน           1  อัตรารายละเอียดงานทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ซักรีดเสื้อผ้า ซื้ออาหารทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร ล้างจานชาม รดน้ำต้นไม้ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในบริเวณบ้านและสำนักงาน (พ่อบ้านต้องทำหน้าที่คนขับรถ ช่างซ่อม คนสวน ดูแลสัตว์เลี้ยงได้) และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ( เวลางาน 08.00-17.00น. )คุณสมบัติผู้สมัคร1.ชาย/หญิง อายุ : 35 – 45 ปี2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน4.ใส่ใจในการทำงาน รักความสะอาด สามารถทำงานบ้านได้เป็นอย่างดี5.แม่บ้านจะต้องขับรถจักรยานยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์6.พ่อบ้านจะต้องขับรถจักรยานยนต์และขับรถยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์7.หากมีประสบการด้านงานแม่บ้านหรือพ่อบ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ที่อยู่ : 888 หมู่ 16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 095-6647125 / 043-306484
เว็บไซต์ : www.bunditworld.com
อีเมล : -


ตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : -
23 พฤษภาคม 63 13:49:52
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS