งาน : บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์ภาคอีสาน)    (อ่าน 279)บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์ภาคอีสาน)
บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ERP (Enterprise Resources Planning)

ที่อยู่ : 68/37 หมู่บ้านกลางกรุง ซอยลาดพร้าว71 ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 2-538 5485
เว็บไซต์ : http://www.xclnc.com/
อีเมล : xcellence@xclnc.com

16 ตุลาคม 62 11:35:21
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.