งาน : บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด สาขาถนนศรีจันทร์    (อ่าน 1,089)บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด สาขาถนนศรีจันทร์
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน และบริการศูนย์ซ่อม ทั้งการซ่อมบำรุงรักษา และการซ่อมตังถังและสี

ที่อยู่ : 88/8 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-232888 ต่อ 217, 099-0408822
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : M_yaowares@hotmail.comตำแหน่ง : พนักงานขายรถยนนนต์
อัตรา : 20
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวช . ขึ้นไปทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -สามารถขับรถยนต์ได้ - ทำงานเสาร์ - อาทิตย์ และต่างพื้นที่ได้
- มีประสบการด้านงานขายสินค้าอื่นๆมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สรรหา และพัฒนาบุคลากร
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร หรืองานที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า1 ปี
- สามารถจัดกิจกรรม และอบรมภายในได้
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับรถงานซ่อมศูนย์บริการ ( SA )
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปวส . ขึ้นไปทุกสาขา หรือ มีประสบกาารณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใจรักงานบริการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์,เทคโนโลยี่สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
- สามารถตัดต่อวีดีโอได้


16 ตุลาคม 62 16:03:13
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.