งาน : CrazySprout Co., Ltd.    (อ่าน 900)
CrazySprout Co., Ltd.
IT Consulting Services, Research & Developments, Business Services, Digital Solutions

ที่อยู่ : VOA Space 185/5 หมู่ 7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0989565712
เว็บไซต์ : http://crazysprout.co
อีเมล : hr@crazysprout.co


ตำแหน่ง : Lead Mobile Application Developer
อัตรา : 1
เงินเดือน : 80000-150000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : RESPONSIBILITIES
• ตรวจรับ Requirement ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากทีม UX/UI Designer
• ให้ความเห็นต่อชิ้นงานการออกแบบในมุมของ Developer
• ออกแบบแผนการพัฒนา Application (Application Development Plan) โดยสามารถระบุ
เวลาการพัฒนา จำนวน Freelance หรือ Outsource อย่างชัดเจน
• คัดสรรค์การจัดซื้อ/จัดจ้าง Outsource / Freelance โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคาเป็นสำคัญ
• ตรวจสอบการทำงานของทีมภายในและภายนอกให้การพัฒนาเป็นไปตามที่แผนระบุไว้
• นำ Application ที่พัฒนา Publish ไปยัง Store ที่กำหนด

Qualification
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Mobile Application Development อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ภาษา Java/Kotlin และการใช้งาน Android Studio (Android)
- มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Android)
- มีความเชี่ยวชาญด้าน Swift, Xcode และ MVC (iOS)
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษา Objective C, Swift หรือภาษาอื่นๆ (ตามความต้องการของแต่ละโปรเจค)
- มีประสบการณ์ในการใช้งาน Version Control
- มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFUL API
- มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application แบบ Cross-Platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ใช้งาน Push Notification, Firebase จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากตำราหรือบทความวิชาการต่างๆได้

Benefits&Welfares
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบิกค่าทันตกรรม
- ค่าเดินทางประจำเดือน
- ทุนการศึกษา
- งานสังสรรค์ตามเทศกาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ส่ง Resume และ Portfolio ได้ที่
hr@crazysprout.co
16 ตุลาคม 62 16:28:37
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

29

ถึง

29 ส.ค.

05:00-09:30 น. KhonKaen21


เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS