งาน : หจก.แซน แมกซ์ คอนโทรล    (อ่าน 532)


หจก.แซน แมกซ์ คอนโทรล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน แมกซ์ คอนโทรล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542เป็นบริษัทหลักประกอบธุรกิจหลัก คือ จำหน่ายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ อุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในภาคะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องจักร อาทิเช่น“SAMSON”,”KSB”,”DANFOSS” 'TOZEN' เป็นต้นและบริษัทฯมีความต้องการผู้ร่วมงานที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

ที่อยู่ : 58/221 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 086-4515312
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : sanmax@sanmax.co.thตำแหน่ง : Sale engineer
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์สื่อสารได้ดี
2.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
3.มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรับผิดชอบ อดทน
5.มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ทุ่มเท กับเป้าหมาย และสามารถ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้

ลักษณะงาน : แนะนำสินค้าและให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคกับลูกค้าเจรจาต่อรองเรื่องเสนอขายสินค้า
ขยายเเละเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ภายในประเทศ สามารถจัดการและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว

วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น – 17.00 น.

สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี
2. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
3. ค่าน้ำมันรถยนต์
4. ค่าโทรศัพท์มือถือ
5. กิจกรรมสันทนาการ
6. มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ

*มีรถยนต์ สามารถนำมาใช้ในงานได้ ทางบริษัท มีค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุง


17 ตุลาคม 62 09:49:25
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.