งาน : บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (KIG)    (อ่าน 603)


บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (KIG)
เรา คือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เรา คือผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เรา คือผู้นำธุรกิจที่มีความมั่นคงมามากกว่า 40 ปี และมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็น 1 อย่างยั่งยืน โดยมีธุรกิจหลักคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ภายใต้แบรนด์สินค้า เรือใบ หรือ SHIP รวมถึงเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติก ออโต้โมชั่น พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความมั่นคงมากว่า 40 ปี

ที่อยู่ : 250 หมู่ 8 ถ. เหล่านาดี ต. เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 080-843-5564
เว็บไซต์ : http://www.kkfnets.com
อีเมล : job@kigintergroup.comตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (สัญญาจ้าง 2 เดือน)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : หญิง
อายุ : -
การศึกษา : ปวช- ปวส. ทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ลักษณะงาน
-ปฏิบัติงาน ระเบียน สารบัญ อันได้แก่ การจัดเก็บเอกสาร , การพิมพ์หนังสือ และเอกสารรายงานต่างๆ การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือต่างๆ
-นัดหมายการประชุม และ กิจกรรมต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานที่รับผิดชอบ มีคุณภาพและเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
-งานอื่นๆ ในฝ่าย ตามที่ได้รับมอบมาย


17 ตุลาคม 62 13:32:46
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.