งาน : โรงแรม ฝันดี ซิทตี้ วิว    (อ่าน 968)
โรงแรม ฝันดี ซิทตี้ วิว


ที่อยู่ : 19/59 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0925355519
เว็บไซต์ : -
อีเมล : Fundfkonkaen@gmail.com


ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-40
การศึกษา : -
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน *เอกสารสำคัญ สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย **ขอคนที่มีประสบการณ์ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ
อัตรา : 2
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20-30
การศึกษา : -
คุณสมบัติ/วิธีการรับสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน *เอกสารสำคัญ สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย (ทำงานได้ทุกกะ)
4 กรกฎาคม 63 15:54:51
KKL Job


อีเวนต์ขอนแก่น

เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS