ขอนแก่นเพิ่มมูลค่าท่องเที่ยววัฒนธรรม จัดงานรวมพลังชุมชนคุณธรรม 'วิถีดั้งเดิม'   


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่เวทีกลางตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ร่วมกับตลาดต้นตาล จัดงานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม "วิถีดั้งเดิม" จังหวัดขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่งเสริมให้ชุมชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวัฒนธรรม เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สินค้าและบริการ รวมถึงเสริมสร้างฐานวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงมั่งคั่ง โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล รอง ผวจ.ขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น ผศ.บัญชา พระพล ผช.อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข. ดร.ราตรี ศรีวิไล ศิลปินแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการและชุมชนคุณธรรมทั้ง 26 ชุมชน ร่วมจัดแสดงสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านนายภิญโญ ประกอบผล รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัด งานมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรม "วิถีดั้งเดิม" ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วย พลังบวร และรวมพลังชุมชนคุณธรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยยึดหลักคำสอนของศาสนาที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือแล้ว แสดงออกเป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษากาย วาจา และใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทยตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี คือ "วัฒนธรรม สร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิประเทศในเวทีโลก"

นายภิญโญ กล่าวด้วยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนคุณธรรมร่วมคิดจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจนำหลักธรรม ทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน.

 

ขอขอบคุณภาพและข่าว

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
8 สิงหาคม 60 10:37:47
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.